SaS navrhuje zmenu volebného zákona tak a umožniť občanom SR účasť na voľbách do Európskeho parlamentu (EP) zo zahraničia (Zdroj: SME).

V súčasnosti sa občania SR môžu zúčastniť volieb do EP, ak sú v čase volieb v jednej z krajín EÚ. Svoj hlas však môžu odovzdať len politickým zoskupeniam, ktoré kandidujú v tejto krajine.

Nepoznáme detaily návrhu Martina Klusa, ale zmena by pravdepodobne umožnila našim občanom voliť vo voľbách do EP dva krát. Raz – v tej krajine EÚ, v ktorej sa nachádzajú a druhýkrát poštou – zaslaním volebného lístku do SR. To nepovažujeme za správne.