My, občania Slovenskej republiky, cítime spoluzodpovednosť za smerovanie našej vlasti, Slovenskej republiky. Možnosti zúčastňovať sa na veciach verejných zo zahraničia sú však obmedzené. Preto požadujeme zmenu volebného zákona 180/2014 Z. z., aby občania, ktorí majú právo voliť na území SR, mali túto možnosť aj v prípade, že sa v čase volieb nachádzajú mimo územia SR a to vo všetkých typoch volieb definovaných týmto zákonom. Žiadame veľvyslancov SR v krajinách, v ktorých pôsobíme, aby tlmočili túto našu požiadavku Vláde SR.

Dňa: 18.4.2018.

Státisíce občanov SR cestujú do zahraničia niekoľkokrát ročne kvôli práci, podnikaniu, štúdiu, dovolenke… Tisíce našich občanov reprezentujú Slovensko v medzinárodných inštitúciách (EÚ, Rada Európy, OSN, NATO..), vojenských misiách, na veľvyslanectvách Slovenskej republiky, na olympiádach a iných akciách v zahraničí. Ak nezmeníme volebný zákon, všetkým týmto odoprie Slovenská republika možnosť zúčastniť sa na najbližšej voľbe prezidenta SR, či komunálnych voľbách.

Ak sa totiž v čase volieb zdržiava občan SR v zahraničí, stráca možnosť ovplyvňovať veci verejné, pretože zo zahraničia nemôže voliť. Voľbu poštou môže občan využiť len v prípade volieb do NR SR a v prípade referenda.

Požadujeme, aby občania, ktorí majú právo voliť na území Slovenska, mali túto možnosť aj zo zahraničia. Občania by mali mať možnosť voliť zo zahraničia nielen poslancov NR SR, ale aj prezidenta, zástupcov do orgánov samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obcí a Európskeho parlamentu!

Uvedomujeme si, že každé voľby majú svoje špecifiká (dvojkolová voľba, lehoty, rôzne hlasovacie lístky pre rôzne obvody a pod.). Veríme však, že tieto detaily je možné vyriešiť tak, ako sa to podarilo aj zákonodarcom v iných krajinách sveta. Vieme navrhnúť riešenia týchto detailov.

Uvedomujeme si aj, aké je komplikované zavedenie nového spôsobu voľby – napr. voľby cez internet. Preto v prvej fáze navrhujeme poskytnúť občanom ten istý spôsob voľby, aký sa dnes používa pre voľby do NR SR – voľbu poštou. Voľbu na veľvyslanectvách nepovažujeme za efektívny spôsob, pretože veľvyslanectvá nemáme vo všetkých krajinách a navyše by takáto forma vyžadovala od našich občanov často niekoľko hodinové cesty vo veľkých krajinách, s vysokými nákladmi na strane občanov i štátu.

Najmarkantnejší rozdiel medzi Slovenskom a vyspelými krajinami je v prípade voľby prezidenta. Z krajín Schengenského priestoru voľbu prezidenta zo zahraničia neumožňujú okrem SR už len Írsko, Taliansko a Lichtenštajnsko.

Online petíciu “Srdcom doma” za voľby zo zahraničia (www.srdcomdoma.sk) už podporili Milan Lasica – slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák, Matej Tóth – olympijský víťaz, Slovenský atlét roka a Športovec roka, Magda Vášáryová – herečka a diplomatka, Pavol Demeš – politický analytik, Pavel Traubner – neurológ, Peter Breiner – klavírny virtuóz, skladateľ, aranžér, dirigent a spisovateľ, Andrej Bán – slovenský dokumentárny fotograf, reportér a publicista, Michael Szatmary – stand-up komik, Juraj Stern – ekonóm, rektor Paneurópskej vysokej školy, Renata Berkyová – poetka, publicistka, romistka, Český rozhlas – redakcia programu Stretnutie, Slovensko.digital, LEAF academy  a ďalší občania, osobnosti verejného života združenia a organizácie.

Toto vyhlásenie vydali spoločne zástupcovia komunít občanov Slovenskej republiky v zahraničí:

 

Samuel Zubo, predseda petičného výboru iniciatívy Srdcom doma
Česká republika

 

Gabriela Fančovičová

Nemecko

 

Veronika Jankovičová

Belgicko

 

Diana Quirschfeld

Holandsko

Dávid Nagy

Poľsko

 

Jakub Kraus

Švédsko

 

Ľubica Vyšná

Fínsko

 

Lucia Bezáková

Luxembursko

 

Mária Hrivňáková

Francúzsko

Vladan Glončák

Dánsko

 

Andrej Hano

Veľká Británia

 

Radan Furiel

Nórsko

 

Patrik Letko

Austrália

 

Maria Friedmannova

Švajčiarsko