Vážený pán minister,

slobodné voľby sú jedným z kľúčových výdobytkov novembra 1989. Preto občania, ktorí dnes majú právo voliť na území Slovenska, by mali mať možnosť využiť toto právo, aj keď sú v čase volieb mimo územia Slovenska, a to vo všetkých typoch volieb, podobne, ako je tomu dnes vo voľbách do NR SR.

Veľmi nás teší, že sa v posledných dňoch vyjadrujete za ochranu práv občanov Slovenskej republiky zdržiavajúcich sa v zahraničí.

So záujmom sme si vypočuli Váš rozhovor pre Rádio Expres dňa 23. 11. 2018. V ňom obhajujete dokument OSN: Globálny rámec o bezpečnej a legálnej migrácii aj potrebou chrániť práva občanov SR v zahraničí.

  • Oceňujeme, že myslíte na práva našich občanov v zahraničí. Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste navrhli vláde/MV SR takú úpravu legislatívy, ktorá by umožnila našim občanom voliť v čase ich pobytu v zahraničí.
  • Z Vašich slov vyplýva, že 1 1,5 milióna našich občanov musí prekonávať ťažkosti, ak sa chce zapájať do správy vecí verejných, pretože zo zahraničia nemôžu naši občania voliť, okrem volieb do NR SR:
  • [v čase: 14:11] „podľa našich štatistík medzi 1 až 1,5 miliónom našich občanov žije v zahraničí, takže sú migranti“.
  • [v čase: 19:55] „Migranti sú aj Slováci žijúci v zahraničí a ten dokument hovorí, že by nemali byť obmedzovaní na svojich právach.“

Slovensko je súčasťou EÚ a naši občania stále častejšie cestujú z rôznych dôvodov do zahraničia. Každému z nás sa môže stať, že bude v čase volieb mimo územia Slovenska. Hovoríme o občanoch, ktorí sú alebo môžu byť v zahraničí v čase volieb kvôli práci, štúdiu, rodine, diplomatickej či vojenskej misii, politickej, kultúrnej, či športovej reprezentácii našej vlasti. Reprezentujú nás v zahraničí, no srdcom sú doma, na Slovensku a nemali by strácať ústavné právo podieľať sa na veciach verejných.

Práve preto Vám budeme ako občania z rôznych kútov Slovenska a sveta vďační za otvorenie dverí k tejto debate aj na pôde Vašeho ministerstva. Radi Vám objasníme naše názory aj osobne na stretnutí u Vás.

Onedlho nás čakajú voľby prezidenta a voľby do EP. Je aj vašou zodpovednosťou urobiť všetko pre vyššiu účasť občanov na voľbách do EP. Vyššia volebná účasť dáva vyššiu legitimitu zvoleným predstaviteľom a znižuje vplyv extrémistických síl na štát. Malo by byť v našom spoločnom záujme umožniť občanom zo zahraničia voliť.

Aj keby sa legislatívne zmeny nepodarilo uskutočniť do najbližších volieb – naše snaženie nevzdáme. Pretože legislatívny proces trvá dlho, je potrebné spustiť ho čo najskôr, aby sme umožnili občanom voliť zo zahraničia čo najskôr.

Prajeme Vám úspešný deň a tešíme sa na Vašu odpoveď!

 

Za iniciatívu Srdcom doma,

Samuel Zubo, predseda petičného výboru iniciatívy Srdcom doma

https://www.srdcomdoma.sk/

https://www.facebook.com/srdcomdoma

 

v Prahe, ČR, dňa 24.11.2018