PDF – Otvorený list poslancom NR SR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Vážený pán poslanec / pani poslankyňa NR SR,

Na vedomie: médiá

dňa: 10.1.2019

My, občania Slovenskej republiky, ktorým Ústava Slovenskej republiky zaručuje podľa článku 30: „(1) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov…,

inšpirujúc sa vyspelými demokratickými štátmi Európskej únie, ktoré svojim občanom umožňujú účasť na voľbách zo zahraničia, využívajúc právo na slobodný pohyb, ktorý nám umožňuje členstvo v Európskej únii,

Vás týmto žiadame ako voleného zástupcu občanov Slovenskej republiky, aby ste podnikli maximálne úsilie preto, aby občania, ktorí sú v čase volieb v zahraničí, neboli viac bezdôvodne vylučovaní z volebného procesu.

Naša legislatíva už umožňuje spôsob voľby poštou pre občanov, ktorí sú v čase volieb v zahraničí a to pre voľby do NR SR a pre hlasovanie v referende. Ústava SR zaručuje občanom možnosť podieľať sa na veciach verejných bez rozlišovania medzi jednotlivými typmi volieb. Majú mať preto možnosť zúčastňovať sa všetkých volieb rovnakým spôsobom voľby. Zákon nemôže bezôdovodne vylučovať akúkoľvek skupinu občanov a trestať ich za to, že využívajú niektoré zo svojich práv (právo na slobodný pohyb) zbavením ich práva iného (práva voliť).

Prosíme a žiadame Vás, aby ste aktívne využili svoje možnosti ako poslanca NR SR a vyzvali k tomu svojich kolegov / kolegyne z poslaneckého klubu i z iných poslaneckých klubov a v spolupráci s nimi podnikli všetky potrebné kroky, ktoré povedú k naplneniu nasledujúcich požiadaviek:

  1. Občan, ktorý je podľa dnešnej podoby Zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva oprávnený voliť na území Slovenska, má mať po novom možnosť využiť svoje právo aj v prípade, že je v čase volieb mimo územia Slovenska a to vo všetkých typoch volieb.
  2. Ako osvedčený (vo voľbách do NR SR) a medzi poslancami NR SR najmenej rozporuplný spôsob voľby zo zahraničia požadujeme voľbu poštou. Prípadne ďalšie spôsoby voľby, ktoré zjednodušia občanom volebný proces a zachovajú bezpečnosť a dôveryhodnosť volebného procesu.
  3. Ak bude voľba zo zahraničia podmienená podaním žiadosti, požadujeme, aby bola akceptovaná aj žiadosť emailom a to bez potreby elektronického podpisu – tak, ako je tomu dnes v prípade volieb do NR SR.

Demokratickú spoločnosť je možné budovať, len ak občania dostanú skutočnú možnosť využiť svoje základné občianske právo – právo voliť. Státisíce našich občanov sú z rôznych dôvodov v čase volieb mimo územia SR. Sú medzi nimi pracujúci v zahraničí, študenti, vedci, herci, športovci, ktorí reprezentujú našu krajinu, folkloristi, ktorí šíria našu kultúru, ale aj diplomati, vojaci v misiách, naši zástupcovia v medzinárodných inštitúciách. Mnohí z nich si nemôžu naplánovať cestu kvôli voľbám na Slovensko. Ich účasť na voľbách im je prakticky znemožnená. Niektorí z nich – v službách Slovenskej republiky dokonca musia ostať v zahraničí počas volieb. Slovenská republika im tak aktívne bráni v účasti na volebnom procese.

Neúčasť takejto obrovskej skupiny občanov na voľbách navyše znižuje legitimitu zvolených zástupcov a narúša dôveru v demokraciu. Ako môžu byť rodičia vzorom občianskej uvedomelosti pre svoje deti, ak na otázku: “koho budeš voliť”, musia odpovedať: “my nemôžeme voliť”.

Veríme, že na pôde NR SR konečne vznikne iniciatíva poslancov a poslankýň zložená z koaličných aj opozičných strán, ktorá nájde cestu, ako vtiahnuť občanov znovu do diania na Slovensku, ktorá im vráti ich občianske právo a umožní im voliť. Prosíme Vás – buďte pritom a pomôžte tejto zmene!

Sme pripravení pomôcť. Budeme aj naďalej diskutovať s nepresvedčenými poslancami a zvyšovať tlak na zmenu, aby nová legislatíva našla v NR SR širokú podporu poslancov a poslankýň.

Ďakujem Vám za doterajšiu podporu našej myšlienke, ústretovosť a plodné diskusie.

 

S pozdravom

Ing. Samuel Zubo

predseda petičného výboru Srdcom doma za možnosť voliť zo zahraničia

info@srdcomdoma.sk

https://www.srdcomdoma.sk/

https://www.facebook.com/srdcomdoma

https://www.instagram.com/srdcomdoma/