Zoznam dôležitých udalostí

iniciatívy Srdcom doma

Iniciatíva Srdcom doma zastupuje občanov, ktorí sa často zdržiavajú v zahraničí, ale napriek tomu chcú mať možnosť voliť. V nasledujúcom zozname uvádzame zoznam dôležitých udalostí iniciatívy Srdcom doma:

 • 7.1.2018 sme zaregistrovali doménu SrdcomDoma.sk a v priebehu pár dní spustili web s online petíciou
 • 22.2.2018 Nadácia Pontis nám pomohla nájsť advokádsku kanceláriu Stentors, ktorá súhlasila s vytvorením návrhu Zákona 180/2014 Z.z. na základe našich požiadaviek a to zdarma – dobročinne.
 • 8.3.2018 Advokátska kancelária Stentors, nám dodala prvý návrh na zmenu zákona.
 • 18.4.2018 Spolu so zástupcami komunít občanov SR v 14 krajinách (11 EÚ: ČR, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Fínsko, Luxembursko, Francúzsko, Dánsko, Veľká Británia + Nórsko, Švajčiarsko a Austrália) sme vyzvali veľvyslancov SR v týchto krajinách k súčinnosti pri zavedení možnosti voliť zo zahraničia.
 • 18.4.2018 Kópiu vyhlásenia pre veľvyslanectvá sme rozoslali do médií.
 • 18.4-24.4.2018 Veľvyslanectvá preposlali našu výzvu na MZV SR. To ju postúpilo Úradu vlády SR, ktorý ju postúpil MV SR.
 • 21.4.2018 Vyšiel článok na základe správy SITA na webe Pravda.sk
 • 23.4.2018 Rokovanie na MZV SR s Ladislavom Babčanom
 • 10.5.2018 Veronika Jankovičová (ZSS, Brusel) poskytla rozhovor RTVS.
 • 11.5.2018 Samuel Zubo (Praha) poskytol rozhovor RTVS.
 • 13.05.2018 19:00 vo večerných správach RTVS zaznela reportáž o iniciatíve Srdcom doma na základe rozhovorov s Veronikou a Samuelom. Zazneli tam aj vyjadrenia politikov Martin Klus (SaS), Anton Hrnko (SNS). Vyjadrila sa aj Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán.
  RTVS [26:05]: https://www.rtv s.sk/televizia/archiv/12957/156251#1567 v našom Youtube kanále: https://youtu.be/YimOnsC37e8
 • 14.5.2018
  • Zaslali sme výzvu na stretnutie na MV SR, odbor volieb, referenda a pol. strán.
  • Médiám sme zaslali 2. vyhlásenie.
 • 17.5.2018
 • 22.5.2018
 • 23.5.2018
  • Rokovanie na MV SR s: Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán.
  • Rokovanie v NR SR s poslancami v priestoroch Zahraničného výboru v budove NRSR. Martin Fedor a Martin Klus sa ponúkli, že nám pomôžu dohodnúť stretnutie s p. ministerkou Sakovou.
  • Tlačový briefing v NR SR v priestoroch Zahraničného výboru v budove NRSR
  • Rozhovor v Rádio Aktual.
  • Prezentácia aktivít pre Spojené občianske iniciatívy.
  • Vyšiel článok na Pravda.sk.
  • Vyšiel článok na Aktuality.sk.
 • 25.5.2018
  • Poslali sme newsletter 1045 signatárom petície.
 • 26.5.2018
 • 29.5.2018
  • Vydali sme vyhlásenie a poslali ho médiám. (PDF, GDOCS)
 • 30.5.2018
 • 1.6.2018
  • Na prednáške v GSA Samuel Zubo konfrontoval Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie. Stále viac aktívnych občanov EÚ cestuje po EÚ. Práve tí najaktívnejší a vzdelaní sú občanmi druhej kategórie, pretože často strácajú možnosť zúčastňovať sa volieb. Čo s tým chce EK robiť?
  • Maroš Šefčovič: rôzne krajiny to majú rôzne a snaha EK o reformu v tomto smere naráža na odmietanie zo strany členských krajín.
 • 5.-8.7.2018
  • Viac ako 900 účastníkov festivalu Pohoda 2018 podpísalo petíciu za možnosť voliť zo zahraničia.
 • 11.7.2018
  • Odoslali sme žiadosť p. ministerke Denise Sakovej – ministerku vnútra, sme požiadali o stretnutie
 • 1.9.2018
  • Pri príležitosti Dňa Ústavy SR sme navštívili NR SR a žiadali sme poslancov NR SR o podporu zmeny Zákona 180 /2014 Z.z. Mnohí z nich boli doteraz presvedčení, že občania SR majú možnosť voliť na zastupiteľských úradoch v zahraničí, čo však naša legislatíva neumožňuje. Apelovali sme na nich, že ani diplomati, vojaci v misiách, pracovníci a zamestnanci SR v zahraničí, ktorí reprezentujú našu vlasť, nemôžu voliť. Príjemným zistením bolo, že väčšina poslancov podporuje zmenu zákona.
 • 16.9.2018
  • Formulár na www stránke MV SR pre kontakt s verejnosťou ani po dvoch mesiacoch nefunguje. Pretože sme nedostali do dnešného dňa ani odpoveď na náš email z 11.7.18, poslali sme opätovnú žiadosť o stretnutie p. ministerke Denise Sakovej emailom.
  • K 16.9.2018 podporilo možnosť voliť zo zahrničia písomne: 830 a online: 2390 občanov. Medzi nimi 62 poslancov NR SR (41%), 10 z 13 poslancov EP (77%) a 61 osobností verejného života.
 • 19.9.2018
 • 27.9.2018
  • Stretnutie s pani JUDr. Janinou Bíróovou, genrálnou riaditeľkou kancelárie ministra vnútra SR. Vyjadrila podporu nášmu návrhu, požiadala nás o naše návrhy v písomnej forme a prisľúbila, že sa stretne s pánom Adriánom Jenčom, gen.riaditeľom Sekcie verejnej správy MV SR, pod ktorý patrí Odbor volieb, referenda a pol. strán. Pani generálna riaditeľka Janina Bíróová na záver prisľúbila, že naše požiadavky bude tlmočiť pani ministerke vnútra Denise Sakovej a dá nám spätnú väzbu.
  • Brífing pred budovou ministerstva
  • Konzultácia v advokádskej kancelárii Stentors o možnostiach právnych krokov pre zosúladenie legislatívy s Ústavou SR.
  • Spravodajský portál Teraz.sk uverejnil článok o rokovaní na MV SR: http://www.teraz.sk/slovensko/moznosti-volby-zo-zahranicia-by-sa-mo/351311-clanok.html
 • 1.10.2018
 • 3.10.2018
  • Na žiadosť JUDr. Janiny Bíróovej, generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra SR sme zaslali MV SR naše požiadavky na rozšírenie možností voliť zo zahraničia. Požiadavky sme zverejnili.
 • 24.11.2018
 •  13.12.2018
  • Počas roku 2018 sme podnikli veľa aktivít pre zmenu legislatívy. Zistili sme, že náš boj za presadenie volebného práva aj pre občanov v zahraničí bude trvať dlhšie, ako sa nám na začiatku zdalo. Preto sme sa zaregistrovali na MV SR ako občianske združenie: „Srdcom doma o.z.“. IČO: 52089207, Sídlo: Sibírska 1604/65, 831 02 Bratislava – Nové Mesto.
 • 10.1.2019
 • 1.2.2019
  • V NR SR sa hlasovalo o návrhu skupiny poslancov na zmenu Zákona 180 / 2014 Z.z., ktorý by zaviedol voľbu poštou. Výsledky hlasovania i naše stanovisko nájdete na našom blogu.
 •  4.2.2019
 •  23.2.2019
 • 25.2.2019
  • TV Markíza ako priniesla v reportáži informáciu o tom, že zbierame podpisy poslancov pre podanie na Ústavný súd.
 •  28.2.2019
 • 5.3.2019
 • 6.3.2019
  • Na pôde NR SR sa uskutočnil tlačový brífing za účasti zástupcov iniciatívy Srdcom doma a zástupcov poslancov NR SR, ktorí podpísali Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov pre Ústavný súd.
   • TA3 prenášala v priamom prenose tlačovú konferenciu z NR SR o možnostiach voľby zo zahraničia, ktorého sa zúčastnili poslanci NR SR, zástupcovia iniciatívy Srdcom doma a právnici z advokátskej kancelárie Stentors.
   • Popoludní sme odovzdali Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov na Ústavný súd v Bratislave.
  • Poskytli sme rozhovor pre AppDay.tv
  • V hlavnej spravodajskej relácii TV Markíza odznela reportáž Martiny Törökovej na tému účasti na voľbách zo zahraničia.
  • V hlavnej spravodajskej relácii RTVS odznela reportáž Jakuba Proka na tému účasti na voľbách zo zahraničia.
  • Webnoviny zverejnili našu výzvu premiérovi SR Petrovi Pellegrinovi.
 • 7.3.2019
  • Ústavný právnik a emeritný sudca Ústavného súdu Ladislav Orosz (od 8 min. 26 sekundy) a ministerka vnútra Denisa Saková (od 6 min. 26 sek.) reagujú na iniciatívu Srdcom doma a požiadavku na možnosť voliť zo zahraničia – v relácii „K veci“ vo vysielaní Slovenského rozhlasu.
 • 9.3.2019
  • Samuel Zubo, z iniciatívy Srdcom doma diskutoval s pozorovateľmi OBSE naše požiadavky a dôvody podania na Ústavný súd. Pozorovatelia OBSE zahrnú poznatky z rozhovoru do svojej správy o pozorovaní prezidentských volieb.
 • 13.3.2019
 • 16.3.2019
  • občania volili v 1. kole prezidenta SR. Mnohí, ktorí pôsobia v zahraničí cestovali do pohraničných volebných okrskov. Zverejnili sme blog o tom, ako volili: Koho volili občania, ktorí pricestovali zo zahraničia?
  • V Novej Cvernovke sme spoluorganizovali Volebnú noc voličov, na ktorej sme sledovali priebežné volebné výsledky. Zúčastnilo sa jej asi 200 ľudí.
 • 19.3.2019
  • Napísali sme otvorený list premiérovi SR Petrovi Pellegrinimu. Napísali sme o tom blog a publikovali ho aj vo forme PDF na našom webe.
 • 23.3.2019
 • 30.3.2019
 • 9.4.2019
  • diskusia o voľbách do Európskeho parlamentu, za účasti lídrov kandidátok na poslancov do Európskeho parlamentu – v Prahe.
 • 26.4.2019
  • verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podporila požiadavky iniciatívy Srdcom doma a obrátila sa na ministerku vnútra Denisu Sakovú so žiadosťou o zmenu volebnej legislatívy. Apeluje na požiadavku, aby právna úprava zaručila možnosť voliť aj občiankam a občanom, ktorí sa v čase volieb nachádzajú mimo Slovenska a naplnila tak ich volebné právo garantované Ústavou Slovenskej republiky.
 • 20.5.2019
  • Na Rádiu Slovensko sme diskutovali o voľbách zo zahraničia. Diskusie sa zúčastnil Marek Domin – ústavný právnik, Samuel Zubo – predseda Srdcom doma o.z., diskusiu moderovala Eva Sládková.
 • 24.5.2019
  • Vo voľbách do Európskeho parlamentu umožnilo 24 krajín EÚ svojim občanom voliť aj zo zahraničia. Len SR, ČR, Írsko a Malta neumožnili účasť svojim občanom na voľbách zo zahraničia. Naši občania s trvalým bydliskom v SR, ktorí boli v čase volieb v zahraničí tak nemohli voliť. Aj to prispelo v SR k najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín EÚ.
 • 20.6.2019
  • len 5 dní po inaugurácii novej prezidentky SR viedla prvá zahraničná cesta Zuzany Čaputovej do ČR. Na pražskej Kampe sme pre ňu zorganizovali koncert, na ktorom hrali a spievali bez nároku na honorár slovenskí i českí umelci a ktorého sa zúčastnilo asi 4.000 občanov SR i ČR.
 • 26.-28.6.2019
  • V Bratislave sa uskutočnila 16. medzinárodná konferencia volebných riadiacich orgánov, organizovaná Benátskou komisiou Európskej komisie, Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovanie politických strán a Ministerstvom vnútra SR. Témou konferencie bolo riešenie volebných sporov. To je v SR vyhradené Ústavnému súdu, ktorý bol vinou poslancov NR SR nefunkčný počas prezidentských volieb ako i počas volieb do Európskeho parlamentu. Využili sme prítomnosti pani Denisy Sakovej, ministerky vnútra SR. Na základe medializovaných informácií, že MV SR dostalo od premiéra SR zadanie na návrh legislatívnych zmien sme sa spýtali, v akých voľbách navrhne MV SR voľbu zo zahraničia. Pani ministerka odpovedala, že o tom ešte diskutujú. Na otázku, kedy môže verejnosť očakávať zverejnenie návrhov s úsmevom odpovedala: „nemáme termín“.
 • 11.-14.7.2019
  • dobrovoľníci Srdcom doma sa zúčastnili festivalu Pohoda 2019. V NGO pasáži získali 2570 podpisov pod petíciu Srdcom doma za možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách. Petíciu podpísala aj Zuzana Čaputová – prezidentka SR. Informovala nás, že premiér Peter Pellegrini jej prisľúbil zmenu do konca roku 2019. Na festivale sme informovali účastníkov o blížiacich sa parlamentných voľbách. Vyzývali sme na účasť na nich, pretože jedine v týchto voľbách môžu voliť naši občania aj zo zahraničia – poštou. Podiel hlasov zo zahraničia z celkového počtu platných hlasov očakávame 2-3%. Účasť v nich môže nie len demonštrovať záujem občanov o zmenu volebnej legislatívy, ale zásadne ovplyvniť zostavovanie budúcej vlády.
 • 28.8.2019
  • Vyzvali sme strany, zúčastňujúce sa volieb do NR SR na jar 2020, aby do volebných programov zakomponovali umožnenie účasti na všetkých voľbách zo zahraničia pre všetkých oprávnených voličov.