Voľby 2023.

v Prahe dňa 23.5.2023

Požiadajte o voľbu poštou ešte dnes.

V kampani vyzývajúcej občanov v zahraničí na účasť na voľbách sa spojili neziskové organizácie a krajanské spolky v zahraničí. Pridajte sa!

Ako voliť poštou zo zahraničia - predčasné voľby 2023.

v Bratislave dňa 31.1.2023

Predčasné voľby sa uskutočnia 30.9.2023.

Pravidlá pre voľbu poštou sa zmenili!

Prinášame návod ako voliť poštou zo zahraničia.

 • Podať žiadosť o voľbu poštou musíte najpozdejšie 52 dní pred termínom konania volieb a to:
  1. Elektronicky:
   • Prostredníctvom aplikácie MV SR, ktorá ešte len vznikne.
   • Prostredníctvom slovensko.sk, portálu verejnej správy.

   Elektronické podanie vám umožní:

   • Sledovať vybavenie žiadosti.
   • Zrušiť žiadosť o voľbu poštou.
   • Znovupožiadať o zaslanie materiálov, ak sa ministerstvu prvá zásielka vrátila ako nedoručená.
   Pri elektronickom podaní nedostanete z MV SR hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si stiahnete z webu MV SR (zatiaľ neboli zverejnené).

  2. Písomne - poštou
  3. Pri takom podaní dostanete z MV SR hlasovacie lístky aj obálky.

   Žiadosť posielate priamo na MV SR. K žiadosti priložte aj kópiu občianskeho preukazu, alebo kópiu pasu.

 • V minulosti komunikovali voliči s obcami a mestami, ak mali trvalý pobyt v SR. Po novom komunikujete priamo s MV SR.
 • V žiadosti musíte uviesť adresu v zahraničí, kam vám MV SR pošle volebné materiály. Môže to byť napr. P.O.Box na pošte.
 • MV SR najpozdejšie 40 dní pred voľbami pošle volebné materiály voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou.
 • Ako voliť
  1. Volič dostane z MV SR dve obálky: obálku s pečiatkou MV SR a návratovú obálku.
  2. Hlasovací lístok volič vloží do obálky s pečiatkou MV SR.
  3. Obálku s pečiatkou volič vloží do návratovej obálky.
  4. Návratovú obálku posiela volič na vlastné náklady na adresu MV SR.

Počnúc voľbami 2023 budú všetky hlasy spočítané v okrskoch, ktoré sú vyhradené voľbe poštou. Vo voľbách 2023 tak poprvý krát zistíme, či voliči v zahraničí volia výrazne inak ako voliči na území Slovenska.

... čítať viac >>
V referende môžu hlasovať občania poštou zo zahraničia.

v Bratislave dňa 4.11.2022

V referende konanom v SR môžu voliči hlasovať aj zo zahraničia - poštou.

... čítať viac >>
Hromadná pripomienka k navrhovaným zmenám volebného zákona.

v Bratislave dňa 4.8.2022

Koaličné strany nedodržali predvolebný sľub - rozšíriť voľbu poštou na všetky voľby. Navrhujeme zákon z dielne MV SR rozšíriť.

... čítať viac >>
LepšieVoľby - prototyp aplikácie pre lepšie voľby.

v Bratislave dňa 24.9.2020

Srdcom doma o.z. v rámci návrhu zmien volebných procesov navrhlo aplikáciu, ktorú implementovala spoločnosť Inezis s.r.o. s využitím eID (občianskeho preukazu s čipom) a autentifikačného mechanizmu MV SR.

... čítať viac >>
Návrhy Srdcom doma o.z. pracovnej skupine MV SR pre zmenu volebnej legislatívy.

v Prahe dňa 16.9.2020

Srdcom doma o.z. bolo pozvané do pracovnej skupiny pre zmenu volebnej legislatívy MV SR. Zostavili sme detailný dokument s návrhmi zmien, ktoré zásadne prispejú k bezpečnosti, zavádzajú používanie eID, voľbu poštou vo všetkých voľbách a aj na území SR. Centrálny zoznam voličov a apka pre občanov. A tým to zďaleka nekončí.

... čítať viac >>
Tlačová správa k pripravovanej zmene technológií občianskych preukazov v SR a k stretnutiu s predstaviteľmi Vlády ČR

v Prahe dňa 28.8.2020

Srdcom doma o.z. prezentovalo inovatívne riešenia a očakávané zmeny na poli eID v SR na stretnutí s premiérom ČR Andrejom Babišom a ministrom priemyslu a obchodu ČR Karlom Havlíčkom (Tweet: https://1url.cz/gzj6J).

Poskytli sme kritickú spätnú väzbu k programu Hack the Crisis, ktorá si vzala za cieľ podporiť riešenia bojujúce s Covid-19 a dúfame, že ďalšia podpora inovatívnych riešení zo strany ČR sa zlepší.

Náš projekt Qesadila nedostal od ČR ani korunu, rovnako ako zástupcovia prítomných riešiteľských tímov. Preto sme s prekvapením počúvali o miliónoch korún, ktoré ČR na inovatívne riešenia mala poskytnúť.

... čítať viac >>
Vyhlásenie Srdcom doma k občianskemu vzopätiu v Bielorusku po voľbách

v Bratislave dňa 11.8.2020

Vyzývame našich politických reprezentantov Vládu SR, Národnú radu SR i poslancov Európskeho parlamentu, aby poslali jasný odkaz bieloruským občanom, že chceme s ich krajinou ako pluralitnou demokraciou chceme zlepšiť a zintenzívniť vzťahy. Vyzývame našich politikov na poskytnutie pomoci občianskym aktivistom a to vrátane poskytovania politického azylu im a ich rodinným príslušníkom. To bude najlepším dôkazom, že SR ako i EÚ si vysoko vážia ich boj za slobodu a hodnoty, ku ktorým sa hlásime aj my v Európskej únii.

Musíme rázne odmietnuť spoluprácu s diktatúrou, ktorá sa v Bielorusku neštíti použiť silu proti svojim občanom, volajúcim po slobodných voľbách. Predstavitelia diktátorského režimu vrátane ich rodinných príslušníkov nesmú profitovať z nešťastia sužovaných občanov.

Občania Bieloruska dnes ukazujú celému svetu a predovšetkým občanom iných krajín pod vplyvom Ruskej federácie, že chcú žiť v slobodnej krajine a neboja sa to povedať na hlas. Podporme ich v ich boji a svet bude o niečo lepší.

... čítať viac >>
Tlačová správa Srdcom doma o.z.

v Bratislave dňa 4.8.2020

Srdcom doma o.z. dostalo pozvánku do pracovnej skupiny k elektronickým voľbám. TASR a TA3 sa na nás v tejto súvislosti dnes obrátili so žiadosťou o vyjadrenie.

Srdcom doma o.z. pomohlo svojou aplikáciou pre podanie žiadosti o voľbu poštou ako aj online kampaňou pred parlamentnými voľbami trojnásobne zvýšiť účasť počet hlasov zo zahraničia (oproti predchádzajúcim voľbám v r. 2016). Voliči sa na nás obracali s prosbami o pomoc aj so sťažnosťami na konanie štátnych a obecných orgánov. Na základe spätnej väzby od tisícov voličov zo zahraničia preto navrhujeme zmeny, ktoré sme už odoslali pani riaditeľke Chmelovej. Veríme, že si MV SR nájde priestor a čas na ich zavedenie do praxe, pretože by zásadným spôsobom zmenili možnosť účasti občanov na voľbách.

Tieto body budeme prezentovať aj v pracovnej skupine... čítať viac >>
Poďakovanie Márii Patakyovej, verejnej ochrankyni práv za jej nezastupiteľnú činnosť.

Dňa 14.5.2020 predniesla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v NR SR správu o svojej činnosti. NR SR ju neschválila.

v Bratislave dňa 14.5.2020

Veľmi si vážime, ako obhajujete občanov, ktorí si nie sú schopní pomôcť sami. Mnohí z nich často zvádzajú nerovný boj so štátom.

zobraziť celý článok..


Výzva Srdcom doma o.z. na preverenie ústavnosti krokov Vlády SR a ÚVZ.

Vláda SR vyhlásila časovo neobmedzený núdzový stav, Ústavný zákon 227/2002 Z.z. jej to však neumožňuje.

v Bratislave dňa 2.5.2020

Vyslovujeme obavu či vyhlásenie štátnej karantény zo strany Úradu verejného zdravotníctva, ako aj núdzového stavu zo strany vlády SR nie je v rozpore s Ústavou SR a vyzývame na ich preskúmanie Ústavným súdom SR.

zobraziť celý článok..


Qesadila - elektronické hlasovanie s využitím eID

v Prahe dňa 30.4.2020

Projekt Qesadila uspel v medzinárodnej konkurencii 2000 nápadov vrámci online Hackathonu EUvsVirus, ktorého sa zúčastnilo viac ako 20 000 účastníkov, pod záštitou Európskej komisie a organizovaného Európskou radou pre inovácie v dňoch 24.-26.4.2020.

Projekt Qesadila, od autorov aplikácie www.srdcomdoma.sk a pod záštitou Srdcom doma o.z. obsadil 3. miesto medzi päťdesiatkou projektov v kategórii “Ochrana občanov a demokracie” (Protection of citizens & democracy).

Demokracia dnes čelí novej výzve. Ktokoľvek zo zvolených predstaviteľov môže byť poslaný do karantény, byť hospitalizovaný v nemocnici, či nútený starať sa doma o svojich blízkych. Qesadila umožňuje bezpečné autorizované hlasovanie pomocou eID založenej na PKCS#11, alebo pomocou PGP certifikátu.

zobraziť celý článok..


Prečítajte si viac:Volili ste poštou a bolo to komplikované? Zmeňme to!

Pošlite nám príspevok a my budeme presadzovať zlepšenie volebnej legislatívy.
Trvalý pobyt


mám v SR*

nemám v SR**

* Veľká väčšina voličov v zahraničí má stále trvalý pobyt v SR. Ak máte občiansky preukaz, znamená to, že máte trvalý pobyt v SR. Dokonca aj keď ste sa prihlásili k trvalému pobytu v zahraničí, trvalý pobyt v SR Vám automaticky nezanikol a preto zvoľte túto možnosť.

**Odovzdali ste na úrade v SR občiansky preukaz? Ak nemáte občiansky preukaz, potom veľmi pravdepodobne nemáte ani trvalý pobyt v SR.
K žiadosti musíte priložiť fotku cestovného pasu (alebo osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemáte platný pas). Ak nemáte po ruke fotku dokladu, vráťte sa na túto www stránku neskôr!

Pomoc

Občan SR žijúci v zahraničí má možnosť prihlásiť sa k trvalému pobytu v zahraničí. Trvalý pobyt v SR mu tým automaticky nezaniká. Ten trvá aj naďalej a tak môže mať občan SR trvalý pobyt v SR i v zahraničí súčasne.

Ak ste si trvalý pobyt zo SR odhlásili, voliť do Národnej rady Slovenskej republiky môžete jedine zo zahraničia - poštou. Na území SR nemôžete voliť do NR SR. Hlasovacie lístky Vám zašle MV SR na žiadosť, ktorú si vytvoríte v ďalších krokoch.

Nie ste si istí, či máte trvalý pobyt v SR? Zavolajte na mestský / obecný úrad Vášho posledného pobytu v SR. Tam Vám poskytnú potrebné informácie.

Máte špecifickú otázku ohľadne volieb? Prečítajte si pokyny na stránkach MV SR - Odbor volieb, politických strán a referenda. Ak tam nenájdete odpoveď na svoju otázku, pošlite otázku na volby@minv.sk. Odpovedajú zväčša do 1 pracovného dňa.

Voliť budem


poštou - zo zahraničia *

* Budete v čase volieb v zahraničí? V tom prípade môžete voliť poštou. Hlasovacie lístky si musíte nechať zaslať na adresu do zahraničia.

hlasovacím preukazom - na území SR **

** Ak máte trvalý pobyt na území SR, budete v čase volieb na území Slovenska, ale mimo miesta trvalého pobytu, budete potrebovať Hlasovací preukaz. S ním môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Pomoc

*Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr 50 dní pred termínom konania volieb - do .

**Ak si chcete dať hlasovací preukaz poslať, doručte Žiadosť o hlasovací preukaz a to poštou, alebo e-mailom, najneskôr 15 pracovných dní pred termínom konania volieb (t.j. najneskôr ).
Ak si nechcete nechať hlasovací preukaz doručiť poštou, môžete si ho vyzdvihúť osobne (v takom prípade žiadosť nepotrebujete), alebo vami poveraná osoba najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr ) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Voliť budem


poštou zo zahraničia*

*K žiadosti, ktorá bude vytvorená v ďalšom kroku, je potrebné priložiť scan / fotku cestovného pasu, roztvoreného na dvojstránke s osobnými údajmi.

Pomoc

* Nezabudnite k Vašej žiadosti pripojiť scan / fotografiu Vášho cestovného pasu, roztvoreného na dvojstránke s osobnými údajmi.

Hlasovací preukaz:


O zaslanie Hlasovacieho preukazu už nie je možné požiadať pre krátkosť času. Môžete si ho vyzdvihnúť osobne, alebo tým poveriť inú osobu. Pre osobné vyzdvihnutie nepotrebujete žiadnu žiadosť.

Pre vytvorenie splnomocnenia kliknite sem:

žiadam vydať splnomocnenej osobe**

Ako získať Hlasovací preukaz
**splnomocnite inú osobu, aby ho za Vás vyzdvihla (žiadosť doručte najneskôr ),
alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne - v takom prípade žiadosť nepotrebujete (najneskôr ).

Pomoc

Preukaz si môžete vyzdvihúť aj osobne (v takom prípade žiadosť nepotrebujete) najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr ) v úradných hodinách obce. Obec Vám vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Žiadosť o voľbu poštou

Žiadosť o hlasovací preukaz

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine


Vaše osobné údaje nespracúvame. Sú výhradne vo Vašom počítači. Ak chcete mať 100% istotu, odpojte sa od internetu.


Adresa Vášho trvalého pobytu v Slovenskej republike

(PSČ Vášho obecného/mestského úradu sa môže líšiť od PSČ Vašej adresy.)

Údaje splnomocnenca (kto za Vás vyzdvihne hlasovací preukaz)


Adresa pre doručenie hlasovacieho preukazu

Pre skopírovanie údajov z adresy Vášho trvalého pobytu .

Adresa miesta pobytu v cudzine

*Zásielku si môžete nechať poslať na poštu v zahraničí. V takom prípade zvoľte Poste Restante. Zásielku Vám na pošte vydajú, ak sa identifikujete dokladom.

Vytvoriť žiadosť pre:

Pomoc

Ak Vám nebolo pridelené rodné číslo, zadajte dátum narodenia.

Kliknite na tlačidlo "Podpísať" a pohybom kurzoru (myši, prsta po dotykovej obrazovke) podpíšte žiadosť.

Pomoc

Nezabudnite do e-mailu priložiť scan / fotografiu cestovného pasu! Žiadosť bez scanu / fotografie cestovného pasu by nebola úplná!

Po podpísaní dokumentu sa zobrazia ďalšie pokyny.

Tu sa prosím podpíšte

Pomoc

Vytvorte podpis pohybom myši, kurzoru, alebo prsta po dotykovej obrazovke.

Ak je súčasťou Vášho internetového prehliadača aj prehliadač PDF súborov, mali by ste vidieť náhľad vytvoreného dokumentu. Ak sa nezobrazil, nezúfajte.

Pomoc

Čestné prehlásenie nie je potrebné nikam posielať. Vytlačte ho na tlačiarni v deň volieb ho vezmite so sebou do ktorejkoľvek volebnej miestnosti, kde chcete voliť.

Uložte si žiadosť kliknutím na tlačidlo "Uložiť" a potom kliknite na tlačidlo "Vytvoriť email".

Odošlite e-mail

V tomto kroku odošlete žiadosť s prílohami e-mailom.

Kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť e-mail", by sa mal vytvoriť nový e-mail.

Do e-mailu vložte:

 • žiadosť (vrátane čestného prehlásenia) vytvorenú v predchádzajúcich krokoch
 • foto / scan Vášho cestovného pasu roztvorený na stránkach s osobnými údajmi alebo foto / scan osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorého dátum vydania nie je starší ako 6 mesiacov (Osvedčenie o štátnom občianstve v zahraničí vybavíte na zastupiteľských úradoch SR, na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja).

Vytvoriť e-mail

E-mail adresáta:


Jeden hlas nestačí! Urobte viac:

 1. Zdieľajte túto www stránku so svojimi známymi!
 2. Podpíšte petíciu, tak ako 83 osobností a spolkov, za možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách (nie len do NR SR).
 3. Pošlite príspevok na propagáciu voľby poštou a tejto aplikácie na účet:
  IBAN: SK3783300000002901594765 BIC: FIOZSKBAXXX
  (transparentný účet Srdcom doma).
 4. Natočte max. 1 minútové video o tom, ako podať žiadosť online.
 5. Píšte a tagujte na sociálnych sieťach:
  #srdcomdoma #volmezozahranicia #volbapostou


Pomoc

Odošlite Vašu žiadosť e-mailom. Nezabudnite priložiť

 • žiadosť (vrátane čestného prehlásenia) vytvorenú v predchádzajúcich krokoch
 • foto / scan Vášho cestovného pasu roztvorený na stránkach s osobnými údajmi alebo foto / scan osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorého dátum vydania nie je starší ako 6 mesiacov (Osvedčenie o štátnom občianstve v zahraničí vybavíte na zastupiteľských úradoch SR, na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja).

Ak kliknutie na tlačidlo "Vytvoriť e-mail" nevytvorilo e-mail, pravdepodobne nemáte nakonfigurovaného e-mailového klienta.

V takom prípade vytvorte e-mail ručne. Adresujte ho na vyššie uvedenú e-mailovú adresu a vložte doň vyššie zobrazený predmet a text.

Kliknutím na ikonku naľavo od textov skopírujete text, ktorý potom ľahko vložíte do emailu.

Ďalej