Voliť je naše ústavné právo!

Voliť zo zahraničia je bežné!
Cesta do zahraničia počas volieb nesmie byť dôvodom, ktorý znemožňuje občanom voliť. Stále viac krajín umožňuje svojim občanom voliť zo zahraničia. Žiadame od poslancov NR SR, aby to umožnili aj nám.

Ak občan navštívil NZ posled. 3 roky

Nový Zéland

Volia aj prezidenta odkiaľkoľvek

USA

Ústava garantuje voľbu zo zahraničia

ŠPANIELSKO

V Referendách, do parlamentu i EP

VEĽKÁ BRITÁNIA

Zo zahraničia - poštou aj do EP.

ŠVÉDSKO

Brániť voličom voliť je protiústavné!

Japonsko

Aj vo voľbách do Európ. parlamentu

BELGICKO

Zo zahraničia: prezidenta i v referende

RAKÚSKO

Podpísať petíciu

USA

Občania USA, ktorí žijú v zahraničí, majú plné hlasovacie práva bez ohľadu na to, ako dlho v zahraničí žijú.

Späť na mapu
BACK
Vylúčenie občanov Japonska z volieb je protiústavné.

Japonskí občania žijúci v zahraničí môžu hlasovať vo voľbách od roku 2005, kedy Najvyšší súd rozhodol, že vylúčenie týchto občanov z volieb je protiústavné. Občania môžu voliť buď poštou, alebo na miestnom japonskom veľvyslanectve alebo konzuláte.

JAPONSKO

Späť na mapu

Španielska ústava garantuje občanom v zahraničí právo voliť. Zo zahraničia môžu voliť poštou, alebo na veľvyslanectvách. Španielsko má inštitúciu, ktorý zastupuje záujmy občanov žijúcich v zahraničí (Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, CGCDE).

ŠPANIELSKO

Späť na mapu
Od roku 2017 volia Belgičania zo zahraničia aj do Európskeho parlamentu.

Občania Belgicka majú možnosť voliť zo zahraničia ako vo voľbách do belgického parlamentu tak aj do Európskeho parlamentu.
Poznámka: Belgicko nemá prezidenta, ale kráľa, ktorý sa nevolí.

BELGICKO

Späť na mapu
Od roku 2017 volia Belgičania zo zahraničia aj do Európskeho parlamentu.

Občania Rakúska môžu voliť zo zahraničia svojho prezidenta, poslancov a môžu aj hlasovať v referende. Vyžaduje to registráciu k voľbám a jej obnovenie každých 10 rokov.

RAKÚSKO

Späť na mapu
Od roku 2017 volia Belgičania zo zahraničia aj do Európskeho parlamentu.

Občania Švédska môžu zo zahraničia voliť do národného parlamentu. Navyše môžu voliť zo zahraničia aj v prípade, že sa zdržiavajú v čase volieb do Európskeho parlamentu mimo EÚ. To všetko až do 10 rokov od opustenia Švédska.

ŠVÉDSKO

Späť na mapu
Od roku 2017 volia Belgičania zo zahraničia aj do Európskeho parlamentu.

Britskí občania žijúci v zahraničí môžu voliť vo všeobecných voľbách v Spojenom kráľovstve, referendách a voľbách do Európskeho parlamentu až do 15 rokov po opustení Veľkej Británie. Môžu to však urobiť iba vtedy, ak boli zaregistrovaní na hlasovanie keď sa nachádzali v Spojenom kráľovstve.

VEĽKÁ BRITÁNIA

Späť na mapu
Od roku 2017 volia Belgičania zo zahraničia aj do Európskeho parlamentu.

Občania Nového Zélandu žijúci v zahraničí majú plné hlasovacie práva bez dátumu uplynutia platnosti, pokiaľ žili na Novom Zélande najmenej jeden rok nepretržite v určitom okamihu svojho života a navštívili Nový Zéland počas posledných troch rokov.

NOVÝ ZÉLAND

Späť na mapu
Petícia Srdcom doma za voľby zo zahraničia 2019-04-15T22:58:19+02:00

Netrestajme našich občanov za to, že cestujú za prácou, vzdelaním, skúsenosťami, či poznaním. Umožnime im voliť zo zahraničia.

Voľbu zo zahraničia podporuje viac ako 77 osobností a organizácií. Medzi nimi aj:

Jana Laláková
Jana LalákováŽijem vedu
Laci Strike
Laci Striketanečník, lektor tanca
Matej Tóth
Matej Tótholympijský víťaz, Slovenský atlét roka a Športovec roka
Sisa Fehérová
Sisa Fehérováspeváčka, hudobníčka, aktivistka
Vlado Michalko
Vlado Michalkopedagóg a choreograf ľudových tancov

Petíciu za voľby zo zahraničia zatiaľ podporilo online: 12141, písomne: ďalších 1819 občanov SR. Pridajte sa k nám!

Je nespochybniteľné, že každý právny štát je charakterizovaný dodržiavaním všeobecných zásad, medzi ktoré patrí aj dodržiavanie základných práv, slobôd a tiež princíp proporcionality. Z ustanovenia článku 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je zrejmé, že v demokratickom a právnom štáte pochádza štátna moc od občanov. Dané ustanovenie neuvádza, že štátna moc pochádza len od občanov zdržiavajúcich sa v deň konania volieb na území Slovenska a všetci ostatní občania Slovenskej republiky nemôžu participovať na volebnom procese. Ak je teda niektorým občanom, a v tomto prípade veľkej skupine občanov Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb zdržiavajú v zahraničí, neoprávnene odňaté, resp. obmedzené aktívne volebné právo, máme zato, že dochádza k porušovaniu článku 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Každý občan, ktorý má právo voliť na území Slovenska, musí mať možnosť využiť toto právo aj v prípade, že je v čase volieb mimo územia Slovenska a to vo všetkých typoch volieb!

Občania s volebným právom v SR dnes môžu voliť vo voľbách do Národnej rady SR zo zahraničia a to poštou. Žiadosť o hlasovacie lístky sa podáva online a hlasovacie lístky obdrží občan poštou na adresu v zahraničí. Občan následne označí voľbu na hlasovacom lístku a ten odošle v priloženej obálke poštou na Slovensko. Je to veľmi jednoduché, lacné riešenie a šetrí čas občanom.

Potrebujeme rovnako jednoduché riešenie aj pre voľby prezidentské, do orgánov samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obcí, aj do Európskeho parlamentu.

Petícia za voľby zo zahraničia

Podpísať petíciu:

Petíciu podpísal:

[your signature]

12,141 potvrdených podpisov

Zdieľať:

   

Ako môžete pomôcť Vy?

Všetky aktivity spojené s iniciatívou Srdcom doma robia dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu. Sú to aktivity náročné na čas. Na výdavky sa skladáme. Budeme radi, ak sa nám ozvete s ponukou na spoluprácu, alebo pošlete finančný príspevok na náš účet: IBAN: SK3783300000002901594765, BIC: FIOZSKBAXXX. Ďakujeme!

Pre organizácie

  • propagujte petíciu medzi členmi
  • podporte petíciu na soc. sieťach #srdcomdoma
  • staňte sa partnermi kampane – pošlite nám niekoľko slov, logo a názov vašej organizácie

Pre občanov

Pre politikov

  • získajte poslancov NRSR pre voľbu zo zahraničia
  • hľadajte pre občanov nenáročnú formu
  • iniciujte zmenu zákona 180/2014 Z.z.
  • inšpirujte sa v zahraničí

Dôležité udalosti a odkazy na iné zdroje.

Iniciatívu Srdcom doma sme spustili na začiatku roku 2018. Záleží nám na budúcnosti Slovenska, jeho smerovaní a chceme mať právo ovplyvňovať, čo sa v našej vlasti deje – a to aj prostredníctvom volieb.

Pozrite si čo sme za necelý rok stihli v podrobnom prehľade našich aktivít a udalostí.

Podporte možnosť voliť zo zahraničia!

Cesta do zahraničia nesmie byť viac dôvodom na odopieranie volebného práva!

PODPÍSAŤ PETÍCIU ONLINE!