Vyhlásenie iniciatívy Srdcom doma k vyjadreniu pána premiéra Petra Pellegrinigo, dňa 16.3.2019 pre DennikN, uverejnenom v Minulta po minúte o 18:01:

Iniciatíva Srdcom doma víta dnešné vyjadrenie pána premiéra P. Pellegriniho, aby občania SR mohli voliť aj v prezidentských voľbách zo zahraničia!

Je to veľký obrat v postojoch koalície a veľký krok pre občiansku spoločnosť na Slovensku. Vnímame to aj ako veľké zadosťučinenie pre tisíce našich občanov, ktorí pravidelne cestujú kvôli voľbám na Slovensko.

Teraz očakávame, že pán premiér poverí MV SR, aby pripravilo návrh legislatívnych zmien, ktoré umožnia občanom voliť zo zahraničia.

Neustaneme v našich snahách o zmenu volebnej legislatívy, kým vláda nepredloží návrhy Národnej rade SR a kým tá neprijme zmeny legislatívy.

Upozorňujeme, že voľbu na ambasádach nepovažujeme za správnu cestu a mala by byť využívaná len ako doplnková. V mnohých krajinách nemáme veľvyslanectvá, v iných by občania museli tráviť hodiny na ceste na ambasádu a míňať svoje prostriedky i čas. Za najlepšie možné a v NR SR priechodné riešenie považujeme voľbu poštou, ktorá sa využilva vo voľbách do NR SR, alebo v prípade referenda.

Ako vyplýva zo zápisu DenníkN, premiér Pellegrini sa domnieva, že dnes môžu občania voliť vo voľbách do NR SR aj na ambasádach:

“Ak sa môžu naši ľudia zúčastniť volieb na našich ambasádach pri iných typoch volieb, nevidím dôvod, prečo by sa nemohli zúčastniť i volieb prezidenta SR, ak sú občanmi SR, majú slovenský pas, akurát, že žijú v zahraničí a plnia si tam úlohy,“

Nie pán premiér, naša legislatíva toto dnes neumožňuje, viď Zákon 180/2014 Z.z.

Samuel Zubo
predseda Srdcom doma o.z.
a petičného výboru za možnosť voliť zo zahraničia

https://dennikn.sk/minuta/1412176//?ref=impm