Otvorený list veľvyslancom SR v reakcii na pokyny MZV SR neinformovať občanov v zahraničí nad rámec oficiálnych informácií

v Prahe dňa 7.1.2020Vážený pán veľvyslanec, pani veľvyslankyňa, diplomati, drahí krajania v zahraničí,

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú zatiaľ jediné, v ktorých poslanci NR SR dovolili občanom Slovenskej republiky voliť zo zahraničia. Využime to!

S veľkým znepokojením sme prijali informácie, ktoré boli medializované a správy, ktoré sme dostali od občanov zo sveta i od pracovníkov veľvyslanectiev SR v zahraničí o tom, že vedenie Ministerstva zahraničných vecí SR zakázalo veľvyslanectvám informovať občanov v zahraničí nad rámec informácií poskytovaných vedením MZV SR, konkrétne o voľbe poštou a nástrojoch, ktoré umožňujú rýchle vybavenie žiadosti online. Dúfame, že ide o nedorozumenie?

Preto Vás prosíme a žiadame, aby ste našich občanov v zahraničí neodkladne informovali všetkými prostriedkami, ktoré máte k dispozícii nielen o ich práve voliť poštou zo zahraničia, o blížiacom sa poslednom možnom termíne pre podanie žiadosti - 10. januára, ale aj o stránke, na ktorej si žiadosť dokážu vytvoriť za menej ako 3 minúty: https://volby.srdcomdoma.sk. Prosím umiestnite informáciu o tejto online aplikácii aj na stránky Vášho veľvyslanectva.

Uvedomujeme si Vašu nenahraditeľnú úlohu v zahraničí voči našim občanom i našej republike. Veľmi nás mrzí, že ani Vám diplomatom a pracovníkom MZV SR neumožňuje slovenská volebná legislatíva podieľať sa napr. na prezidentských voľbách zo zahraničia. Je to nespravodlivé.

Dovoľte mi vyjadriť nádej, že poslanci, ktorých si zvolíme vo voľbách do NR SR nám reálne umožnia napĺňať právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných a teda aj právo voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách, ako nám to garantuje Ústava Slovenskej republiky.

Ústava SR nerozlišuje voľby, v ktorých občan má mať právo voliť zo zahraničia a v ktorých nie. Nerozlišuje ani skupinu občanov, ktorá má mať právo voliť poštou a inú skupinu - väčšinu občanov, ktorým je voľba poštou odopretá a účasť na voľbách podmienená osobnou návštevou volebných miestností. Tieto časti Zákona 180 / 2014 Z.z. prekračujú Ústavu SR, považujeme ich za protiústavné a preto sme v marci 2019 podali návrh na Ústavný súd.

Našu podporu pre zmenu volebnej legislatívy môžete vyjadriť podpisom online petície na našich stránkach. Spoliehame na Vašu úctu k demokracii a dúfame vo Vašu podporu. Nikomu nesmie byť odopierané právo voliť preto, že využíva právo na slobodný pohyb, či jednoducho preto, že v čase volieb nie je na území SR. Prosím napíšte nám o opatreniach, ktorými ste informovali občanov v zahraničí o blížiacej sa lehote na podanie žiadosti o voľbe poštou, ktorá vyprší už 10. januára 2020.

Veľmi pekne Vám dopredu ďakujeme.

S pozdravom Samuel Zubo, predseda Srdcom doma o.z. v Prahe - ČR, dňa 7.1.2020

Samuel Zubo, predseda združenia
Srdcom doma o.z., IČO: 52089207