Hromadná pripomienka za zavedenie voľby poštou vo všetkých voľbách.

v Prahe dňa 4.8.2022

Srdcom doma o.z. vytvorilo hromadnú pripomienku k návrhu MV SR na zmenu volebného zákona.Vítame, že MV SR sa odhodlalo do návrhu zmeny volebného zákona, a obsahuje viaceré zlepšenia ktoré sme žiadali.Tu sú najdôležitejšie:

 • rozšírenie voľby poštou na prezidentské voľby,
 • spracovanie žiadostí prejde z obcí na MV SR,
 • MV SR bude prevádzkovať online aplikáciu, ktorá umožní voličovi žiadosť o voľbu poštou podať, sledovať jej vybavenie, či zrušiť.
 • zvýšenie bezpečnosti, znížiť riziko, že za voliča podá žiadosť niekto iný,
 • vytlačiť si hlasovacie lístky,


Návrh je však nedostatočný:

preto podávame zásadnú hromadnú pripomienku k navrhovanému textu novely zákona 180/2014 Z. z. zverejnenej 19.07.2022 pod číslom legislatívneho procesu LP/2022/423.

Požadujeme doplniť návrh MV SR:

 • voľbu poštou rozšíriť na všetky voľby,
 • preniesť z obcí na MV SR nie len spracovanie žiadostí o voľbu poštou ale aj o hlasovacie preukazy,
 • zvýšiť bezpečnosť pri podávaní žiadostí,
 • umožniť zasielanie podkladov k voľbám na adresu v SR,
 • vysvetliť v zákone tzv. identifikačný kód, ktorý MV SR uvádza
 • umožniť voličovi zrušenie žiadosti, ak volebné podklady neobdrží


Podpíať hromadnú pripomienku online môžete do 8.8.2022. Ak získame 500 podpisov, MV SR musí s nami prerokovať naše návrhy. Ak nenájdeme zhodu, bude musieť naše výhrady posunúť Vláde SR.

Za možnosť využiť petičný portál mojapeticia.sk ďakujeme Nadácii Via Iuris.