Tlačová správa Srdcom doma o.z. k pozvánke do komisie pre zváženie elektronických volieb.

v Bratislave dňa 4.8.2020

Z poverenia pána Mgr. Petra Rolného, generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky nám zaslala pani Ing. Eva Chmelová, riaditeľka Odboru volieb, referenda a politických strán MV SR informáciu o tom, že dostaneme pozvanie na úvodné stretnutie expertnej pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude posudzovať bezpečnostné riziká elektronického hlasovania vo voľbách a prípadná elektronizácia niektorých volebných procesov.

Pozvánka nám má byť zaslaná "po ustálení času a miesta pracovného stretnutia. Predpokladaný čas je druhý septembrový týždeň 2020."

Vítame, že MV SR vytvára priestor pre širokú odbornú diskusiu. Pretože je v našom tíme viacero expertov na IT, ktorí pôsobia aj na medzinárodných projektoch, svoju rolu v pracovnej skupine vnímame veľmi zodpovedne.

Tri zo štyroch koaličných strán sa pred parlamentnými voľbami 2020 zaviazali podporovať rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb a za umožnenie voľby poštou aj pre občanov, nachádzajúcich sa v čase volieb na území SR.

V roku 2022 nás čakajú Voľby do orgánov samosprávnych krajov a do samospráv obcí. Radi by sme preto rozšírili pôsobnosť pracovnej skupiny, resp. upozornili na to, že prvoradým cieľom MV SR musí byť rozšírenie možnosti zapojenie voličov do správy vecí verejných a až na druhom mieste musí byť forma.

Srdcom doma o.z. pomohlo svojou aplikáciou pre podanie žiadosti o voľbu poštou ako aj online kampaňou pred parlamentnými voľbami trojnásobne zvýšiť účasť počet hlasov zo zahraničia (oproti predchádzajúcim voľbám v r. 2016). Voliči sa na nás obracali s prosbami o pomoc aj so sťažnosťami na konanie štátnych a obecných orgánov. Na základe spätnej väzby od tisícov voličov zo zahraničia preto navrhujeme zmeny, ktoré sme už odoslali pani riaditeľke Chmelovej. Veríme, že si MV SR nájde priestor a čas na ich zavedenie do praxe, pretože by zásadným spôsobom zmenili možnosť účasti občanov na voľbách.


Tieto zmeny budeme presadzovať aj v pracovnej skupine:

1. MV SR by malo pred každými voľbami organizovať informačnú kampaň štátu v spolupráci s tretím sektorom

2. MV SR by malo vytvoriť vlastnú aplikáciu, ktorá voličovi umožní:
- zistiť či je občanom SR
- zistiť, či môže voliť v tých ktorých voľbách
- požiadať o voľbu poštou (centrálne, bez potreby kontaktovať obec)
- sledovať stav spracovania žiadosti
- sledovať zásielku s hlasovacími lístkami
- overiť si, že jeho hlas bol včas doručený a započítaný

3. Zlepšenie distribúcie
- žiadosti o voľbu poštou spracovávať centrálne na MV SR
- zásielky baliť a adresy tlačiť strojovo, aby sa predišlo chybám pri prepise adries

4. Zrýchlenie spracovania žiadostí
- hlasovacie lístky odosielať do 24 hod. po prijatí žiadosti
- posilniť kapacity príslušných štátnych orgánov na volebnú agendu pred voľbami a v čase volieb

5. Zlepšiť dostupnosť volieb
- zaviesť možnosť voliť poštou na území SR aj v zahraničí a to vo všetkých voľbách,
- zaviesť možnosť odovzdať hlas na úrade v SR aj na veľvyslanectve SR v zahraničí.


Na záver pripomíname ešte iniciatívu nášho združenia, ktorá má zlepšiť demokratické procesy inštitúcií ohrozených epidémiami.

Riešenie Qesadila, ktoré vyvíja tím Srdcom doma o.z. v spolupráci s technologickým partnerom Inezis s.r.o. a s využitím autentifikačného systému eID poskytovaného MV SR umožní elektronické hlasovanie s použitím eID v občianskom preukaze, hlasovanie obecných zastupiteľstiev bez potreby stretnutia, participáciu občanov na miestnych hlasovaniach atď. Riešenie budeme v septembri prezentovať na Týždni otvoreného vládnutia organizovanom MV SR.

Viac v krátkom videu: https://vimeo.com/zubo/qesadila-sk

Viac na stránke služby: Qesadila.com

Samuel Zubo, predseda Srdcom doma o.z.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .