V referende môžu hlasovať občania poštou zo zahraničia.

v Bratislave dňa 4.11.2022

Prezidentka Zuzana Čaputová vypísala referendum v súlade s Ústavou SR.V sobotu 21. januára 2023 sa na Slovensku uskutoční referendum. Občania v ňom môžu hlasovať poštou zo zahraničia. V referende budú voliči rozhodovať o otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Termín konania referenda určila pani prezidentka s ohľadom na možnosť požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia. Voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa budú zdržiavať mimo jej územia, môžu požiadať písomne alebo elektronicky o hlasovanie poštou, a to ministerstvo vnútra, resp. obec trvalého pobytu, žiadosťou doručenou týmto orgánom.

Momentálne čakáme na vyjadrenie Odboru volieb MV SR, či pre účely referenda spustia možnosť online podania žiadosti tak, ako to zakomponovali do návrhu na zmenu Zákona 180 / 2014 Z.z. Tento návrh na zmenu zákona bol schválený Vládou SR ale ešte nebol prerokovaný v parlamente. To však neznamená, že by MV SR nemohlo v spolupráci s Ministerstvom pre informatizáciu a RR SR spustiť online prijímanie žiadostí cez niektorú z online služieb ako Slovensko.sk a pod. Náš odhad je, že kým zmena zákona neprejde, odbor nič zjednodušovať nebude. V takom prípade Srdcom doma o.z. plánuje spustiť online aplikáciu pre generovanie žiadostí o zaslanie hlasovacích lístkov tak, ako sme to už urobili pred voľbami ktoré boli v roku 2020. Vďaka online aplikáciám sa podarilo zvýšiť trojnásobne účasť na voľbách zo zahraničia v roku 2020.

Referendum vyhlásila pani prezidentka v súlade s Ústavou. Otázku potvrdil Ústavný súd SR.