Vyhlásenie Srdcom doma k občianskemu vzopätiu v Bielorusku po voľbách

v Bratislave dňa 11.8.2020


Majúc na pamäti obdobie totality pred rokom 1989 rozumieme obrovskej túžbe občanov Bieloruska po slobodných voľbách, slobode slova a lepšej budúcnosti.


Dôvera v štát stojí a padá na dôvere občanov - voličov v spravodlivý priebeh volieb a výsledky, ktoré je možné overiť. Bez nich nie je možné hovoriť o demokratických voľbách a volebné výsledky nie je možné akceptovať.


Odsudzujeme preto snahu vrcholných predstaviteľov Bieloruska o udržanie moci za cenu odopierania ústavného práva na aktívnu i pasívnu účasť na voľbách, ústavného práva pozorovať priebeh volieb v okrskových volebných komisiách a v neposlednom rade obmedzovanie slobody slova zo strany štátnych orgánov Bieloruska.


Vážime si každého občana Bieloruska, ktorý prispieva k lepšej budúcnosti Bieloruska, ako slobodnej krajiny, v ktorej si štátne orgány budú ctiť Ústavu, zákony a ľudské práva.


Vyzývame štátnych predstaviteľov Bieloruska na všetkých úrovniach, aby sa pridali na stranu občianskej spoločnosti volajúcej po zmene a prestali podporovať diktátorský spôsob vedenia krajiny. Stačí nepodľahnúť tlaku tých, ktorým ide len o egoistické udržanie sa pri moci. Je potrebné začať preskúmavať volebné výsledky a nepoužívať silu proti pokojným zhromaždeniam občanov.


Nezávislé prepočítanie hlasov za prítomnosti občanov a medzinárodných pozorovateľov a preverenie všetkcých podozrení z porušenia volebnej legislatívy považujeme za nevyhnutné pre začiatok dialógu štátu s občanmi.


Vyjadrujeme nádej, že Bielorusko sa vydá na cestu pluralitnej liberálnej demokracie. Len tak si vieme predstaviť spoluprácu našich krajín.


Vyzývame našich politických reprezentantov Vládu SR, Národnú radu SR i poslancov Európskeho parlamentu, aby poslali jasný odkaz bieloruským občanom, že chceme s ich krajinou ako pluralitnou demokraciou chceme zlepšiť a zintenzívniť vzťahy. Vyzývame našich politikov na poskytnutie pomoci občianskym aktivistom a to vrátane poskytovania politického azylu im a ich rodinným príslušníkom. To bude najlepším dôkazom, že SR ako i EÚ si vysoko vážia ich boj za slobodu a hodnoty, ku ktorým sa hlásime aj my v Európskej únii.


Musíme rázne odmietnuť spoluprácu s diktatúrou, ktorá sa v Bielorusku neštíti použiť silu proti svojim občanom, volajúcim po slobodných voľbách. Predstavitelia diktátorského režimu vrátane ich rodinných príslušníkov nesmú profitovať z nešťastia sužovaných občanov.


Občania Bieloruska dnes ukazujú celému svetu a predovšetkým občanom iných krajín pod vplyvom Ruskej federácie, že chcú žiť v slobodnej krajine a neboja sa to povedať na hlas. Podporme ich v ich boji a svet bude o niečo lepší.


Samuel Zubo

predseda Srdcom doma o.z.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .