Výzva Srdcom doma o.z. na preverenie ústavnosti krokov Vlády SR a ÚVZ.

Vyslovujeme obavu či vyhlásenie štátnej karantény zo strany úradu verejného zdravotníctva, ako aj núdzového stavu zo strany vlády SR nie je v rozpore s ústavou SR a vyzývame na ich preskúmanie ústavným súdom SR.

Prehľad legislatívy k núdzovému stavu:

 1. Uznesenie Vlády SR č. 114 z 15.3.2020
 2. Uznesenie Vlády SR č. 115 z 18.3.2020
 3. Uznesenie Vlády SR č. 169 z 27.3.2020
 4. Uznesenie Vlády SR č. 207 z 8.4.2020
 5. Uznesenie Vlády SR č. 233 z 16.4.2020
 6. Prehľad uznesení

Výzva Srdcom doma o.z.: Pomôžte obnoviť rodinný život ľudí rozdelených hranicami.

v Bratislave dňa 2.5.2020

Adresát:

 • Vláda SR
 • ústredný krízový štáb
 • úrad verejného zdravotníctva SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Zuzana Čaputová, prezidentka SR
 • Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv
 • médiá

V dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 boli prijaté opatrenia, ktoré mali pomôcť zvládnuť túto ťažkú situáciu. Výrazne bolo obmedzené právo voľného pohybu osôb, a to vo všetkých štátoch Európskej únie. V súčasnej dobe sa ukazuje, že Slovensko aj susediace krajiny majú pandémiu pod kontrolou a pristúpili k rozvolňovaniu opatrení. Na Slovensku je situácia lepšia ako sa čakalo, dokonca máme najnižší počet nakazených a obetí na milión obyvateľov.


Na základe týchto skutočností žiadame vládu SR o zrušenie opatrenia o povinnej štátnej karanténe (opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.4.2020, sp. zn. OLP/3353/2020) v určených štátnych zariadeniach a umožnenie vstupu na územie Slovenska občanom SR a občanom EÚ, ktorí v posledných 2 týždňoch neboli vystavení riziku nákazy (napr. nedochádzali do práce, stretávali sa výhradne len s rodinnými príslušníkmi a pod.) na základe čestného prehlásenia o bezinfekčnosti alebo občanom SR a občanom EÚ, ktorí majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 na základe preukázania výsledku testu.


Ak Slovenská republika na základe rozhodnutia hlavného hygienika umožňuje občanom pracujúcim v zahraničí v prihraničných oblastiach prechádzať hranice bez kontroly, neexistuje žiaden dôvod na to, aby sme neumožnili prechádzať hranicu aj ostatným občanom žijúcim mimo územie SR.

Uzavretím hraníc sa mnohí z nás ocitli odrezaní od svojich najbližších príbuzných. Sú rozdelené celé rodiny. Ľudia, ktorí boli zvyknutí sa normálne navštevovať, podporovať, pomáhať si, sa k sebe cez zatvorené hranice nemôžu dostať. Posielajú nám veľmi smutné príbehy o onkologických aj iných pacientoch podstupujúcich liečbu bez podpory príbuzných, o starých rodičoch, ktorí už dva mesiace nevideli svoje deti a vnúčatá, o rozdelených manželských a partnerských zväzkoch, o maloletých deťoch, ktorých rodičia uviazli za hranicami, o umierajúcich, za ktorými sa ich blízki nemôžu dostať, aby sa naposledy rozlúčili. Veľmi často sa v nich spomínajú smútok, depresia, strach.


Prijali sme opatrenia z obavy zo šírenia nákazy, teraz zachraňujeme ekonomiku, ktorá sa rúca. Zabúdame pritom ale na najdôležitejšiu súčasť našich životov, a tou je rodina a medziľudské vzťahy. Ľudia odrezaní od svojich najbližších trpia samotou a smútkom, ktoré sa nepriaznivo prejavujú na ich psychickom aj fyzickom zdraví.

Plán uvoľňovania opatrení informuje o tom, kedy budú znovu otvorené rôzne prevádzky a zariadenia, ale nehovorí nič o rozvoľňovaní obmedzeného režimu na hraniciach.

Myslíme si, že v súčasnej dobe už takéto prísne obmedzenia nemajú opodstatnenie a ich ďalšie ponechanie by prehlbovalo neprimeraný zásah do práv a slobôd ľudí. V žiadnom z okolitých štátov nie je povinná štátom nariadená karanténa a podmienky pre vstup sú miernejšie. Napríklad vstup na územie Rakúska majú povolené všetky osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID-19, ktoré nebude staršie ako 4 dni. Osoby, ktoré sa nemôžu preukázať negatívnym testom, majú nariadenú domácu karanténu. Obdobne v Poľsku platí po vstupe do krajiny povinnosť domácej karantény a iba pre osoby, ktoré ju nemôžu absolvovať v domácom prostredí, platí karanténa v štátom určenom zariadení.V Českej republike sa pri vstupe na územie občania musia preukázať buď negatívnym testom na COVID-19 alebo ísť do domácej 14-dennej karantény.

Preto žiadame Vládu SR:

- aby bola zrušená povinná štátna karanténa v štátom určených zariadeniach

- aby bolo občanom SR a občanom EÚ, ich rodinným príslušníkom a blízkym osobám (v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka) umožnené vstupovať na územie Slovenska na základe cestovného dokladu a:

a) čestného prehlásenia o bezinfekčnosti, pokiaľ neboli v posledných dvoch týždňoch vystavení nákaze ochorením COVID-19, alebo

b) negatívneho testu na ochorenie COVID-19

- aby vláda SR koordinovala uvoľňovanie hraníc so susednými krajinami v záujme čo najrýchlejšieho návratu k normálnemu stavu vyplývajúcemu zo Schengenského dohovoru.


Na základe právnej analýzy Slavomíry Henčekovej máme zároveň obavy o ústavnosť vyhlásenia štátnej karantény zo strany úradu verejného zdravotníctva, ako aj núdzového stavu zo strany vlády SR, ktorý podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu môže byť vyhlásený vládou SR iba “v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní”. Rovnako máme obavy, že zákaz vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky je vykonávaný protiústavne, keďže neexistuje žiadna právna norma, ktorá by tento zákaz upravovala. Takýto postup nie je v právnom štáte pri zásahoch do práv ľudí prípustný a možný ani počas núdzového stavu. Vzhľadom na to, že sa s ohľadom na vyššie uvedené obávame dôsledkov protiústavného stavu, žiadame pani prezidentku a verejnú ochrankyňu práv o iniciovanie konania pred ústavným súdom SR.

Uvedomujeme si, že je nevyhnutné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, tie však musia byť primerané a nesmú ignorovať iné práva a povinnosti. Rovnako nevyhnutné je ochrániť najvyššie hodnoty v našich životoch, akými sú rodina a medziľudské vzťahy. Státisíce z nás, podľa práva vyplývajúceho z ústavy a práva EÚ žijú a pracujú mimo územia SR, nielen v prihraničných oblastiach.

Mnoho občanov, ktorí žijú v zahraničí, sa aktívne podieľa na živote v SR, pravidelne udržuje rodinné aj pracovné vzťahy. V roku 2019 poslali občania SR pôsobiaci v zahraničí na Slovensko čiastku predstavujúcu neuveriteľných 1,8% HDP. Tzv.remittancessú významným zdrojom prostriedkov slovenských rodín. Nezabúdajme na to ani teraz, počas pandémie.V cudzine žijúci občania SRvýznamným spôsobom pomáhajú rodinám na Slovensku prekonať nielen túto krízu.

Sme s domovom pevne spojení, či už rodinne alebo pracovne a máme právo na slobodný vstup na územie SR, ako aj opätovný návrat na miesto nášho pôsobiska v zahraničí.

Žiadame vás, aby nám to bolo umožnené.

Pre doplnenie prikladáme príbehy a svedectvá ľudí, ktorí sa na nás obrátili:


Alexandra š. :

Mám 85 ročnú mamu, ktorá žije sama. Nemám súrodencov, takže má naozaj len mňa a moje deti, všetci žijeme v Česku. Zatial je v dobrej kondícii, ale to sa môže zmeniť v jej veku zo dňa na deň. Okrem toho samozrejme trpí tým, že sa nemôžeme stretnúť.


števo C. :

Ja som nemohol ísť za otcom, keď sa mu zhoršil stav. Otec odišiel a nemohol som ísť ani na pohreb. A stále nemôžem vybaviť veci ohľadne pozostalosti a pomôcť bratovi, ktorý sa o to stará. Musel by som na 14 dní do karantény na Slovensku a na 14 dní v Česku. Mesiac byť niekde zavretý kvôli 3 až 4 dňom pobytu je nezmysel, lebo tu v ČR sa musím starať o svoju rodinu a deti. Takže celá táto situácia je pre mňa veľmi zložitá a mať možnosť napr. absolvovať testy na Covid a potom zájsť vybaviť čo je potreba a zase sa vrátiť do ČR by bolo prijatelnejšie.


Dana K. :

Manželova mama je SVK občianka, má galériu na Slovensku, platí si tu poistné. Pred 5 rokmi sa presťahovala do Kittsee, a to tak, že býva úplne pri hraniciach, doslovne že vidí hranice. Tento januar sa stala onkopacientkou- velmi nečakane. S velmi intenzívnou potrebou liečby na Slovensku. Akútna operácia január, 2 chemoterapie ešte pred koronou. Momentálne má za sebou piatu chemoterapiu a pred sebou vyhliadky na ďalšie dve operacie, tiež na Slovensku. Aby som upresnila, je jej otrasne a vyhrabali sme ju hrobarovi z lopaty v poslednej minute, ale jej nádej na vyliečenie je veľká, dokonca sa môže aj vyliečiť úplne. Môže ísť ako pendler do 30 km na SVK bez karantény, ale nemôže ísť pre ňu k nej domov do Kittsee jej syn zo Slovenska, aby ju previezol do nemocnice v Bratislave. Musel by zostať v karanténe. A to sa bavíme o pár sto metrov od hranice. Čiže svokra musí sama prejsť cez hranice (našťastie to dáva) a za hranicami ju už berie syn. Starostlivosť o ňu doma (v Kittsee) preberá dcéra, ktorá 30 rokov žije vo Viedni. No ale tá, kedže ma len rakúske občianstvo a slovenského sa musela vzdať, nemôže ísť na SVK. Čiže zatiaľ ideme v tomto móde a vlastne len dúfame, že sa to nezhorší. Zanedlho pôjde svokra na spomínanú ťažkú operáciu a to sa fakt domov z nej neodvezie sama. A ten z nás, kto ju odvezie, keď sa bude vracať po pár hodinách, má ísť na 2 týždne do karantény? Nezmysel. Počula som, že teraz už môžu ísť rodičia pre deti - študentov- do okolitej krajiny, keď sa do 24 h vratia - toto by snáď mohlo byt aplikovateľné aj na náš prípad.


Henrieta H. :

Moje dve deti (vek 15 a 17) ostali na Slovensku. Bývame v podnájme v Rajke a nemáme Lakcim karty. Ja som ešte stihla prejsť pred zatvorením hraníc do Rajky a deti mi ostali u sestry. Teraz ja neviem ísť na Slovensko a oni do Maďarska. Ostali sme rozdelení a komunikujeme len cez telefón.


Gabriela M. :

Ja (61) s manželom (66) a s mojou mamou (85) žijeme teraz v prihraničnej oblasti do 30 km, konkretne v Rajke (HU). Rajka je cca 2 km od štátnej hranice. Trvalé bydlisko máme v Bratislave Čuňove, čo je 4 km od nášho domu v Rajke. V Čuňove býva náš syn, ktorému sme uvoľnili dom, aby mohol po návrate zo zahraničia v marci zostať izolovaný v karanténe.

Babička nevidela jediného vnuka takmer 2 mesiace. Manžel nevidel syna takmer mesiac, hoci sme od seba iba 4 km. Manžel nepracuje, takže nie je pendler, ktorý sa preukazuje potvrdením o práci. Mňa minule vrátili slovenskí policajti z hranice, lebo som mala potvrdenie o práci, ktoré bolo iné, aké zaviedli od polnoci toho dňa. Lieky si podávame na uzavretom hraničnom priechode. Neviem si predstaviť situáciu, keď ktorýkoľvek z nás bude potrebovať lekára. Tento stav sme tolerovali 2 mesiace, ale už je to veľmi deprimujúce hlavne pre starých ľudí.


Tereza N.:

Ja som zaseknutá v USA s priateľom Američanom. Chceli sme sa vrátiť spolu na Slovensko, ale jeho nepustia, tak sa snažíme teraz zobrat aby ho pustili spolu so mnou a je to dost šialené. Mama mi teraz posiela cez DHL moj rodny list aby to vobec šlo... Vyzerá to, že budem aj ja musieť ist do tej štátnej karantény, lebo ten covid test tu stoji 300 dolárov.

Moja kamoška je v španielsku a už dva mesiace sa nevie dostať domov na Slovensko, je psychiatrický pacient, takže by mala mať výnimku zo štátnej karantény, ale na hraniciach vyžadujú negatívny test, ktorý si ona nemá ako v španielsku zabezpečiť.


Zuzana:

9.3.2020 som ráno odchádzala zo Slovenska, kde mám moju ženu späť do Čiech, kde žijem ja. Sme jeden víkend v ČR a ďalší v SR. Takto fungujeme už dva roky, pretože momentálne nemôžeme žiť spolu. Odchádzala som s tým, že sa vidíme znovu vo štvrtok, kedy mala prísť L. na víkend.

Za tých pár dní sa ale všetko zmenilo, uzavreli sa hranice a my sme sa odvtedy nevideli. Trvá to už strašne dlho a aj napriek tomu, že situácia sa výrazne zlepšila a naďalej zlepšuje, dostať sa cez hranice, je stále nemožné. Ja nemôžem ísť na Slovensko, lebo ma zavrú do štátnej karantény a pri návrate do ČR by som musela ísť do ďalšej 14-dňovej karantény a L. nemôže ísť do ČR, lebo nemôže vycestovať zo Slovenska. Nie sme jediné, ale tí, ktorí majú situáciu rovnakú mi dajú za pravdu, že je to veľmi ťažké pre všetkých. To nehovorím o tom, že na Slovensku mám celú rodinu, takže ak by sa niečo stalo, tak netuším ako sa k nim dostanem. Chceme vidieť svetlo na konci tunela...


Viera L. :

Žijeme spolu s mojou sestrou v ČR. Rodičia žijú v Poprade. V januári zomrel náš otec a mama prišla v marci na návštevu k sestre do Olomouca. Keďže sa zatvorili hranice, mama je síce našťastie s nami, ale urnu s popolom na Slovensku nemá kto vyzdvihnúť od pohrebnej služby a uložiť do hrobu.

Politici vždy radi zdôrazňovali nadštandardnosť vzťahov Čechov a Slovákov, spojených rodinne i pracovne tak, ako to nikde inde nie je. Otvorte hranice s Českom! My všetci, čo žijeme v Čechách máme dve adresy a dva domovy.

Petra O.

Prepadol mi slovenský pas. Na ambasáde mi povedali, že tým pádom nie som Slovenka. Upozornila som ich, že som Slovenka s prepadnutým slovenským pasom. Druhé občianstvo som získala legálne tým, že som si vzala českého manžela. Mám českú dcéru a slovenskú matku a brata. Mama by možno radšej ochorela ako žila s vedomím, že neuvidí svoju rodinu. V súčasnosti ju ohrozuje vláda, ktorá ju zaradila medzi ohrozenu skupinou a necháva ju napospas samej sebe. Je nútená chodiť sama na nákupy, k lekárom a podobne lebo nám zakázali starať sa o svojich rodičov. Prečo musí moja mama trčať v byte a nemá dovolené ísť ku mne na záhradu do Prahy?

Nechápem prečo by som mala ísť do karantény ktovie kde, keď v Prahe nikam nechodím, jedlo nám nosia a ja sadnem do svojho vydezinfikovaného auta a vystúpim v byte svojej mamy? Prečo ma urážajú tvrdením, že ohrozujem svojich blízkych? To by som nikdy nedopustila!!

Nedávno nám zomrel blízky človek. Nebol z rodiny. Trápim sa tým, že som sa nemohla rozlúčiť. Cítim sa zúfalo z tej bezmocnosti. Z toho, že niekto koho ani nepoznám má moc manipulovať životmi a osudmi. Desí ma, že sa ľudia neboja o svoje slobody a sú takí poslušní. V roku, kedy som sa narodila tiež zavreli hranice…na obdobie celej generácie.


Toto sú len niektoré z nich. Prichádzajú k nám stále ďalšie a ďalšie informácie, ktoré dokladajú neudržateľnosť situácie. Medzi ne patria aj nasledovné:

Občania a cudzinci, ktorí sa preukážu dokladom o negatívnom teste na prítomnosť koronavírusu narážajú na odmietanie a spochybňovanie predložených dokladov (napr. príslušník polície vyžaduje predloženie takých dokladov, ktoré občania SR ani cudzinci nie sú povinní predkladať).

Občania so zdravotnou indikáciou, ktorá spadá do výnimky zo štátnej karantény narážajú na neinformovaných príslušníkov, ktorí nie sú ochotní uznať ich diagnózu, príp. doklady.

Cudzím štátnym príslušníkom, ktorí na území SR majú svojich partnerov alebo partnerky, prípadne na území SR vlastnia nehnuteľnosti, nie sú však zosobášení, býva odmietnutý vstup na územie SR, nakoľko nemôžu využiť návrat z titulu blízkej osoby. Máme informácie o niekoľkých prípadoch, keď nebol umožnený vstup ani cudzincom a cudzinkám, ktorí sa preukázali sobášnym listom dokladajúcim skutočnosť, že žijú v manželstve s občanom SR.


Občania SR, ktorí dlhodobo žijú alebo pracujú v zahraničí a z osobných dôvodov (náhle ochorenie blízkej osoby, v niektorých prípadoch ide o zomierajúcich) sa rozhodnú vstúpiť na územie SR, sa stretávajú s necitlivosťou príslušníkov polície a sú odosielaní do štátnej karantény.

Občania SR a cudzinci sa stretávajú s tým, že im príslušníci polície odoberú osobné doklady a niekoľko hodín im ich nevrátia s odôvodnením, že vykonávajú kontrolu. V skutočnosti však túto zámienku využívajú na zneistenie ľudí a šikanózne správanie.

Osoby umiestnené do štátnej karantény sú povinné platiť úhradu za pobyt aj v prípadoch, keď s umiestnením do karantény nesúhlasia.

Žiadame vládu a krízový štáb, aby sa naším podnetom v čo najkratšej dobe zaoberala a prijala uznesenia, ktoré zmiernia utrpenie mnohých dotknutých rodín.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Samuel Zubo

predseda Srdcom doma o.z.

https://www.srdcomdoma.sk

https://www.facebook.com/srdcomdoma/

https://www.instagram.com/srdcomdoma/

Viac o Srdcom doma o.z.:https://volby.srdcomdoma.sk/srdcom-doma-obcianske-zdruzenie.html