Ja volím zo zahraničia 2020 - vyhodnotenie mobilizačnej kampane Srdcom doma o.z.

v Prahe dňa 11.1.2020, aktualizované 6.7.2020Zvyšujeme účasť na voľbách zo zahraničia

Vo voľbách do NR SR v r. 2020 volilo 48 925 voličov poštou t.j. 2,8 krát viac ako v r. 2016. Hlasy zo zahraničia predstavovali tentokrát 1,67% všetkých platných hlasov. Voliči zo zahraničia poslali politikom jasný odkaz, že s občanmi v zahraničí je potrebné počítať.
Počet vytvorených žiadostí o voľbu poštou v aplikácii Volby.SrdcomDoma.sk od 4.11. do 10.1. 23:59 dosiahol 47.065.

Aplikácia Volby.SrdcomDoma.sk ktorú poskytuje Srdcom doma o.z. umožnila pohodlné a rýchle vytvorenie žiadosti o voľbu poštou, resp. aj o hlasovací preukaz.

K 10.1.2020 23:59 bolo prostredníctvom aplikácie
Volby.SrdcomDoma.sk vytvorených 47.065 žiadostí o voľbu zo zahraničia.
Z toho:
41.645 (88,5 %) vytvorili voliči s trvalým pobytom v SR
5.420 (11,5 %) vytvorili voliči bez trvalého pobytu v SR

Naša obrovská vďaka patrí snáď stovkám dobrovoľníkom - pravým aktivistom, ktorí neúnavne deň čo deň zdieľali, písali, mobilizovali ďalších a ďalších voličov v zahraničí. Počet zdieľaní stránky https://volby.srdcomdoma.sk na Facebooku presiahol 34.000. Státisíce ľudí videli naše videá, ktoré vznikali po celom svete a vystupovali v nich občania SR pôsobiaci v zahraničí. Poslali tak na Slovensko úplne jasný signál - sledujeme, čo sa na Slovensku deje a sme odhodlaní zapojiť sa do rozhodovania o budúcnosti našej krajiny.

54 % návštevníkov aplikácie prišlo zo sociálnych sietí
29 % priamym zadaním adresy v prehliadači
7 % presmerovaním z iných stránok (spravodajské weby, blogy)
7 % z vyhľadávania (Google)
2 % z newsletrov
1 % z platenej reklamy

Z iných webov sme najviac návštev získali z:
36 % Denník N
27 % Blogy na SME.sk
14 % Aktuality.sk
3 % Refresher.sk
2 % SME.sk
18% iné

Pohlavie návštevníkov stránky:
54 % tvorili ženy
46 % tvorili muži

Vek návštevníkov stránky:
7 % tvorili užívatelia vo veku 18-24 rokov
42 % tvorili užívatelia vo veku 25-34 rokov
27 % tvorili užívatelia vo veku 35-44 rokov
12 % tvorili užívatelia vo veku 45-54 rokov
9 % tvorili užívatelia vo veku 55-64 rokov
3 % tvorili užívatelia vo veku 65+ rokov

Krajiny, z ktorých na stránku pristupovali návštevníci stránky:
(36,83 %) Slovensko
(19,76 %) Česko
(10,85 %) Veľká Británia
(5,43 %) Nemecko
(3,93 %) Rakúsko
(3,38 %) Švajčiarsko
(2,99 %) USA
(1,71 %) Írsko
(1,69 %) Holandsko
(1,38 %) Dánsko
(1,15 %) Francúzsko
(1,15 %) Kanada
(1,11 %) Belgicko
(1,03 %) Nórsko
(1,00 %) Austrália

Záujem voličov zo zahraničia o voľbu poštou predčil naše očakávania. Je vidieť, že aj občania, ktorí často cestujú, či pôsobia v zahraničí, pozorne sledujú vývoj na Slovensku a majú ochotu zapájať sa do správy vecí verejných. Štát by nemal ignorovať ich ochotu zapájať sa.
Veľmi nás mrzí, že premiér SR ani predseda NR SR nepovažovali za dôležité vyzvať voličov v celom svete na účasť na voľbách zo zahraničia.
Veríme, že zvýšená volebná účasť zo zahraničia v týchto voľbách povedie v novozvolenom parlamente k zmene volebnej legislatívy a k rozšíreniu voľby zo zahraničia na všetky voľby. V tomto smere občianske združenie Srdcom doma komunikuje s demokratickými politickými silami kandidujúcimi vo voľbách do NR SR. Oslovili sme demokratické politické strany s anketou, v ktorej sme sa pýtali, či politické subjekty podporujú rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb a či podporujú zavedenie voľby poštou aj pre voličov, ktorí sa nachádzajú v čase volieb na Slovensku. Sledovali sme aj hlasovania o volebnej legislatíve v minulom roku. Na základe uvedeného konštatujeme, že nasledujúce politické subjekty podporujú rozšírenie voľby zo zahraničia na všetky voľby organizované na Slovensku (okrem volieb do NR SR aj na prezidentské, do Europarlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samospráv obcí a súčasne podporujú zavedenie voľby poštou aj na území Slovenska) - uvádzame v poradí, v ktorom odpovedali na našu anketu:
SAS
PS/SPOLU
KDH
ZA ĽUDÍ
OĽANO
Ostatné parlamentné strany (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD, SME RODINA, ĽSNS) svojim hlasovaním v parlamente jasne ukázali, že sú proti takejto zmene legislatívy. Tieto politické subjekty na našu anketu a výzvu o podporu našich návrhov ani nereagovali.

Výzvy pre zákonodarcu aj MV SR
MV SR nám nebolo schopné dať spoľahlivý zoznam e-mailových adries na všetky obce. Obce nemajú povinnosť zriadiť si www stránku a mnohé ju nemajú. V takom prípade im zákon ukladá zverejniť e-mail adresu na obecnej výveske. To je absolútne nevhodné riešenie pre voličov v zahraničí.
Zákon dáva povinnosť obci, zverejniť na svojich www stránkach e-mailovú adresu, na ktorej obec prijíma žiadosti. Zákon však nehovorí o termíne, do kedy tak musia obce robiť. Mnohé obce tak dodnes neurobili.
Niektoré obce používajú bezplatné e-mailové servre. Nikto negarantuje doručenie voličovej žiadosti. Obce nemajú povinnosť potvrdiť prijatú žiadosť a voliči sú po odoslaní e-mailu nútení telefonovať na úrad a overiť si, že ich žiadosť úrad zanzamenal. Je potrebné, aby MV SR garantovalo zoznam kontaktov na obce. Štát by mal podľa nášho názoru nájsť spôsob, ako voličovi garantovať doručenie žiadosti obci.
Niektorí úradníci nad rámec zákona vyžadovali zasielanie vlastných formulárov, podpísaných voličom, či scany občianskeho preukazu. Keď sa na nás obrátili voliči s týmito podnetmi, odkazovali sme ich na MV SR.
Sme presvedčení, že volieb poštou sa mohlo zúčastniť omnoho viac voličov, ak by im štát venoval dostatočnú pozornosť a realizoval informačnú kampaň. Takto celá ťarcha ostala na občanoch.
Spracovanie žiadostí je enormne náročné a s každými voľbami stúpa. Všetky dáta sa následne musia overovať ručne v registroch.
Sme presvedčení, že vytvorenie aplikácie na podávanie žiadostí o voľby zo zahraničia by vyriešilo neistotu voličov, umožnilo efektívne overovať dáta zadané voličmi a zvýšilo dôveryhodnosť voličov voči voľbe zo zahraničia a teda aj ochotu využiť ju.

Aplikácia Volby.SrdcomDoma.sk neukladá ani nespracúva žiadne informácie zadávané voličmi.
Volič má možnosť po načítaní stránky vypnúť internet a vytvoriť žiadosť aj bez pripojenia na internet, aby si bol istý, že žiadne dáta neboli odoslané.
Následne si žiadosť uloží a pošle emailom.
Používame cookies pre evidenciu návštevnosti a službu Analytics poskytovanú spoločnosťou Goolge.
Všetky štatistiky návštevnosti stránky, ktoré získavame od spoločnosti Google sú anonymné.

Zodpovedný za správnosť dát:

Samuel Zubo, predseda združenia
Srdcom doma o.z., IČO: 52089207
registračné číslo: VVS/1900/9055081, dátum zápisu: 13.12.2018
web volebnej aplikácie: https://volby.srdcomdoma.sk
web organizácie s petíciou: https://www.srdcomdoma.sk
FB: https://www.facebook.com/srdcomdoma
IG: https://instagram.com/srdcomdoma