Výzva ústavným činiteľom SR v reakcii na ich mlčanie o voľbe poštou zo zahraničia

v Prahe dňa 3.1.2020Občianske združenie Srdcom doma žiada ústavných činiteľov, aby vyzvali voličov v zahraničí na účasť na voľbách do NR SR.

Právo zúčastňovať sa vecí verejných a teda aj voliť, považujeme za základ demokratického štátu. Všetci, na čele s vedením našej krajiny, by sme sa mali snažiť, aby každý z voličov, ktorým dáva Ústava Slovenskej republiky právo voliť, mal reálne možnosti zúčastniť sa na voľbách.

Do 10. januára ostáva len pár dní, do kedy voliči v zahraničí musia podať žiadosť o voľbu poštou. Namiesto výziev ústavných činiteľov, či informačnej kampane ministerstva vnútra čelíme obrovskému tichu.

Sme veľmi znepokojnení tým, ako najvyšší ústavní činitelia SR pristupujú k právam občanov. Nie, nejde len o hlasy občanov, ktorí žijú v zahraničí! Najväčší záujem o voľby majú občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí budú v čase volieb z rôznych dôvodov v zahraničí.

Sme presvedčení, že predseda Národnej rady SR je schopný urobiť omnoho viac, ako len vyhlásiť termín volieb do NR SR. Sme presvedčení, že ministerka vnútra by mala vysvetliť, prečo MV SR doteraz nepredložilo návrh na zmenu Zákona 180 / 2014 Z.z., čím ju poveril súčasný predseda vlády SR po marcových prezidentských voľbách.

Sme presvedčení že premiér by mal určite občanom vysvetliť, ako naloží so svojím verejným prísľubom, že do konca volebného obdobia v NR SR prerokujú návrh na rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia v prezidentských voľbách, aj vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Občania SR majú vďaka web aplikácii https://volby.srdcomdoma.sk/ výrazne uľahčenú možnosť, ako podať žiadosť o voľbu poštou zo zahraničia, alebo hlasovací preukaz pre voľbu na území SR, mimo trvalého bydliska.

Táto aplikácia nestála Slovenskú republiku nič. Tým viac nás znepokojujú informácie z veľvyslanectiev SR v zahraničí, že majú pokyn neangažovať sa v informovaní občanov v zahraničí o možnostiach, termínoch a nástrojoch, ako vybaviť žiadosť pre voľbu poštou zo zahraničia. Žiadame ministra zahraničných vecí, aby urobil všetky kroky pre to, aby veľvyslanectvá neboli obmedzované v informovaní občanov o možnostiach, ako požiadať o voľbu zo zahraničia.

Dobrovoľníci po celom svete sa snažia šíriť informáciu o možnosti voliť zo zahraničia. Aplikácia, ktorú vytvorili občania - dobrovoľníci, celkom zdarma, aj kampaň, do ktorej sa zapojili stovky občanov na sociálnych sieťach supluje úlohu štátnych orgánov. Robíme vo voľnom čase to, za čo si platíme štát. MV SR by malo urobiť rozhodne viac, ako len zverejniť niekoľko riadkov na svojich stránkach.

V čase volieb sa môže nachádzať v zahraničí podľa odhadov 300 až 500 tisíc občanov. Ide o občanov, ktorí sú aktívni, vycestujú za prácou alebo štúdiom, reprezentujú Slovensko, pracujú na zastupiteľských úradoch a v medzinárodných inštitúciách, či budú dovolenkovať. Neveríme na náhody a preto máme podozrenie, že neinformovanie občanov o ich právach súvisí s kalkulom, že títo voliči by nevolili politické sily, ktoré majú zodpovednosť za informovanie občanov v zahraničí o voľbách do NR SR.

Politici sa nesmú čudovať, keď im voliči nastavia vo voľbách zrkadlo – za nesplnené sľuby o rozšírení možnosti voliť zo zahraničia, za odoberanie občianstva našim občanom a krajanom.

Združenie Srdcom doma presadzuje zmenu volebnej legislatívy, aby občania SR, ktorí majú dnes právo voliť v tých-ktorých voľbách, mohli využiť volebné právo aj v prípade, že sa v čase volieb nachádzajú v zahraničí a to vo všetkých voľbách. To dnes Zákon 180 / 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, umožňuje len v prípade volieb do NR SR.

Petícii, ktorú je možné podpísať na adrese www.srdcomdoma.sk a má k dnešnému dňu viac ako 17 000 signatárov vyjadrila podporu prezidentka SR Zuzana Čaputová a viac ako 83 osobností a organizácií - zoznam.

Srdcom doma inicovalo v marci 2019 vo veci nesúladu Zákona 180 / 2014 Z.z. s Ústavou SR podnet na Ústavný súd. Z dôvodovu paralyzovania Ústavného súdu v uplynulom roku, sa k nemu Ústavný súd stále nemohol vyjadriť.

Záverom výzývame premiéra SR Petra Pellegriniho, aby neodkladne poveril MV SR a MZV SR realizáciou informačnej kampane pre všetkých voličov, ktorí budú v čase volieb v zahraničí. Bude to najlepšia cesta, akou ukážu, že stoja o návrat občanov, ktorí v posledných rokoch opustili Slovensko.

Samuel Zubo, predseda združenia
Srdcom doma o.z., IČO: 52089207