Zoznam dôležitých udalostí iniciatívy Srdcom doma 2019-01-24T12:05:43+00:00

Zoznam dôležitých udalostí

iniciatívy Srdcom doma

Iniciatíva Srdcom doma zastupuje občanov, ktorí sa často zdržiavajú v zahraničí, ale napriek tomu chcú mať možnosť voliť. V nasledujúcom zozname uvádzame zoznam dôležitých udalostí iniciatívy Srdcom doma:

 • 7.1.2018 sme zaregistrovali doménu SrdcomDoma.sk a v priebehu pár dní spustili web s online petíciou
 • 22.2.2018 Nadácia Pontis nám pomohla nájsť advokádsku kanceláriu Stentors, ktorá súhlasila s vytvorením návrhu Zákona 180/2014 Z.z. na základe našich požiadaviek a to zdarma – dobročinne.
 • 8.3.2018 Advokátska kancelária Stentors, nám dodala prvý návrh na zmenu zákona.
 • 18.4.2018 Spolu so zástupcami komunít občanov SR v 14 krajinách (11 EÚ: ČR, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Fínsko, Luxembursko, Francúzsko, Dánsko, Veľká Británia + Nórsko, Švajčiarsko a Austrália) sme vyzvali veľvyslancov SR v týchto krajinách k súčinnosti pri zavedení možnosti voliť zo zahraničia.
 • 18.4.2018 Kópiu vyhlásenia pre veľvyslanectvá sme rozoslali do médií.
 • 18.4-24.4.2018 Veľvyslanectvá preposlali našu výzvu na MZV SR. To ju postúpilo Úradu vlády SR, ktorý ju postúpil MV SR.
 • 21.4.2018 Vyšiel článok na základe správy SITA na webe Pravda.sk
 • 23.4.2018 Rokovanie na MZV SR s Ladislavom Babčanom
 • 10.5.2018 Veronika Jankovičová (ZSS, Brusel) poskytla rozhovor RTVS.
 • 11.5.2018 Samuel Zubo (Praha) poskytol rozhovor RTVS.
 • 13.05.2018 19:00 vo večerných správach RTVS zaznela reportáž o iniciatíve Srdcom doma na základe rozhovorov s Veronikou a Samuelom. Zazneli tam aj vyjadrenia politikov Martin Klus (SaS), Anton Hrnko (SNS). Vyjadrila sa aj Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán.
  RTVS [26:05]: https://www.rtv s.sk/televizia/archiv/12957/156251#1567 v našom Youtube kanále: https://youtu.be/YimOnsC37e8
 • 14.5.2018
  • Zaslali sme výzvu na stretnutie na MV SR, odbor volieb, referenda a pol. strán.
  • Médiám sme zaslali 2. vyhlásenie.
 • 17.5.2018
 • 22.5.2018
 • 23.5.2018
  • Rokovanie na MV SR s: Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán.
  • Rokovanie v NR SR s poslancami v priestoroch Zahraničného výboru v budove NRSR. Martin Fedor a Martin Klus sa ponúkli, že nám pomôžu dohodnúť stretnutie s p. ministerkou Sakovou.
  • Tlačový briefing v NR SR v priestoroch Zahraničného výboru v budove NRSR
  • Rozhovor v Rádio Aktual.
  • Prezentácia aktivít pre Spojené občianske iniciatívy.
  • Vyšiel článok na Pravda.sk.
  • Vyšiel článok na Aktuality.sk.
 • 25.5.2018
  • Poslali sme newsletter 1045 signatárom petície.
 • 26.5.2018
 • 29.5.2018
  • Vydali sme vyhlásenie a poslali ho médiám. (PDF, GDOCS)
 • 30.5.2018
 • 1.6.2018
  • Na prednáške v GSA Samuel Zubo konfrontoval Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie. Stále viac aktívnych občanov EÚ cestuje po EÚ. Práve tí najaktívnejší a vzdelaní sú občanmi druhej kategórie, pretože často strácajú možnosť zúčastňovať sa volieb. Čo s tým chce EK robiť?
  • Maroš Šefčovič: rôzne krajiny to majú rôzne a snaha EK o reformu v tomto smere naráža na odmietanie zo strany členských krajín.
 • 5.-8.7.2018
  • Viac ako 900 účastníkov festivalu Pohoda 2018 podpísalo petíciu za možnosť voliť zo zahraničia.
 • 11.7.2018
  • Odoslali sme žiadosť p. ministerke Denise Sakovej – ministerku vnútra, sme požiadali o stretnutie
 • 1.9.2018
  • Pri príležitosti Dňa Ústavy SR sme navštívili NR SR a žiadali sme poslancov NR SR o podporu zmeny Zákona 180 /2014 Z.z. Mnohí z nich boli doteraz presvedčení, že občania SR majú možnosť voliť na zastupiteľských úradoch v zahraničí, čo však naša legislatíva neumožňuje. Apelovali sme na nich, že ani diplomati, vojaci v misiách, pracovníci a zamestnanci SR v zahraničí, ktorí reprezentujú našu vlasť, nemôžu voliť. Príjemným zistením bolo, že väčšina poslancov podporuje zmenu zákona.
 • 16.9.2018
  • Formulár na www stránke MV SR pre kontakt s verejnosťou ani po dvoch mesiacoch nefunguje. Pretože sme nedostali do dnešného dňa ani odpoveď na náš email z 11.7.18, poslali sme opätovnú žiadosť o stretnutie p. ministerke Denise Sakovej emailom.
  • K 16.9.2018 podporilo možnosť voliť zo zahrničia písomne: 830 a online: 2390 občanov. Medzi nimi 62 poslancov NR SR (41%), 10 z 13 poslancov EP (77%) a 61 osobností verejného života.
 • 19.9.2018
 • 27.9.2018
  • Stretnutie s pani JUDr. Janinou Bíróovou, genrálnou riaditeľkou kancelárie ministra vnútra SR. Vyjadrila podporu nášmu návrhu, požiadala nás o naše návrhy v písomnej forme a prisľúbila, že sa stretne s pánom Adriánom Jenčom, gen.riaditeľom Sekcie verejnej správy MV SR, pod ktorý patrí Odbor volieb, referenda a pol. strán. Pani generálna riaditeľka Janina Bíróová na záver prisľúbila, že naše požiadavky bude tlmočiť pani ministerke vnútra Denise Sakovej a dá nám spätnú väzbu.
  • Brífing pred budovou ministerstva
  • Konzultácia v advokádskej kancelárii Stentors o možnostiach právnych krokov pre zosúladenie legislatívy s Ústavou SR.
  • Spravodajský portál Teraz.sk uverejnil článok o rokovaní na MV SR: http://www.teraz.sk/slovensko/moznosti-volby-zo-zahranicia-by-sa-mo/351311-clanok.html
 • 1.10.2018
 • 3.10.2018
  • Na žiadosť JUDr. Janiny Bíróovej, generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra SR sme zaslali MV SR naše požiadavky na rozšírenie možností voliť zo zahraničia. Požiadavky sme zverejnili.
 • 24.11.2018
 •  13.12.2019
  • Počas roku 2018 sme podnikli veľa aktivít pre zmenu legislatívy. Zistili sme, že náš boj za presadenie volebného práva aj pre občanov v zahraničí bude trvať dlhšie, ako sa nám na začiatku zdalo. Preto sme sa zaregistrovali na MV SR ako občianske združenie: „Srdcom doma o.z.“. IČO: 52089207, Sídlo: Sibírska 1604/65, 831 02 Bratislava – Nové Mesto.
 • 10.1.2019

Ďalšie kroky:

 • príprava podania o súlade právnych predpisov na Ústavný súd,
 • získanie ďalších poslancov NR SR pre podporu našich návrhov